Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku


Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej jest honorowany we wszystkich krajach europejskich.

Znajdź kierunek

Wybierz studia dla siebie

Strefa studenta

Informacje z dziekanatu

Poznaj uczelnię

Informacje o uczelni

Realizacja programu rozwojowego

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku realizuje Program Rozwojowy w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, nr WND-POWR 05.03.00-00-0070/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia WSMED w Białymstoku poprzez wdrożenie 1 programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji  medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w okresie 2017-12-01 do 2020-11-30. Najważniejszym elementem programu rozwojowego będzie powstanie MCSM wyposażonego w sprzęt, dzięki któremu utworzona będzie baza dydaktyczna do nauczania metodami symulacji medycznych wykorzystująca najnowsze technologie. Opracowany program rozwojowy będzie się składał z następujących elementów:
1.utworzenie MCSM
2. kształcenie kadr medycznych i zarządzających MSCM
3. działania dodatkowe wspomagające funkcjonowanie MCSM

Wartość projektu: 2154502,92 PLN

Harmonogram projektu

Konkurs Programy rozwojowe dla pielęgniarstwa

Wyższa Szkoła Medyczna ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu, którego przedmiotem jest Program rozwojowy absolwenta kierunku pielęgniarstwo, zakładający stypendia motywacyjne wypłacane w czasie studiów (po I roku) w kwocie 800 zł miesięcznie na studiach I stopnia oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe.

Finał XVI PFNiS

9 czerwca 2018 r. odbył się finał corocznej imprezy promującej naukę. W tym roku bawiliśmy się na stadionie miejskim.

Terminy poprawkowe

Egzaminy:

 Sensoryka i środki zapachowe u prof.Farbiszewskiego R. z semestru IV, na kierunku Kosmetologia odbędzie się w dniu 02.09.2018 r.(niedziela) o godz.10,00

 Biochemia z semestru IV, na kierunku Biotechnologia - 02.09.2018 r.(niedziela) o godz. 10,30. Zbiórka przy portierni.

Terminy obron - fizjoterapia I stopnia

obrony 26 czerwca

obrony 27 czerwca

obrony 30 czerwca

Harmonogram obron - Kosmatologia

harmonogram obron Kosmetologia I i II stopień 26 czerwca

harmonogram obron Kosmetologia II stopnia 02 lipca

Kierunki Wyższej Szkoły Medycznej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku proponuje słuchaczom szeroki zakres kierunków, obejmujący Kosmetologię, Fizjoterapię, Ratownictwo, Biotechnologię oraz Pielęgniarstwo. Oferujemy również bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Absolwenci naszej Uczelni, których liczba sięga tysiąca, to specjaliści znajdujący zatrudnienie na rynku krajowym, jak i zagranicznym - Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej jest honorowany we wszystkich krajach europejskich. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, gwarantowany właściwym doborem kadry naukowo-dydaktycznej, w której skład wchodzą wybitni naukowcy oraz doświadczeni praktycy z różnych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności wykładowców zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych w wybranych dyscyplinach.

Search

Powered by JS Network Solutions

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności