Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku


Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej jest honorowany we wszystkich krajach europejskich.

Znajdź kierunek

Wybierz studia dla siebie

Strefa studenta

Informacje z dziekanatu

Poznaj uczelnię

Informacje o uczelni

Wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. n. med. Łukasza Szumowskiego

W dniu 16 lutego 2017roku na zaproszenie Władz Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku przebywał w Uczelni w obecności Posła do Sejmu RP Jacka Żalka, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Łukasz Szumowski.

W trakcie wizyty Pan Minister spotkał się z kierownictwem Uczelni podczas której przekazano Panu Ministrowi informację dotyczące 15-letniej historii Uczelni, jej aktualnych problemów i perspektyw dalszego rozwoju.

Pan Minister przekazał wiele cennych informacji dotyczących obecnych spraw związanych ze Szkolnictwem Wyższym w kraju jak również rad i wskazówek odnoszących się wyłącznie do naszej Uczelni.

W czasie spotkania poinformowano Pana Ministra o prowadzonych w Uczelni pracach badawczych w tym tych które są objęte realizowanymi patentami. Na zakończenie pobytu Pan Minister zwiedził Zakład Biotechnologii po czym ocenił jego wyposażenie i możliwości działalności dydaktycznej i badawczej jako bardzo wysokie.

 

Doradca zawodowy

Informujemy, że w pokoju nr 8 w poniedziałki i czwartki w godzinach 08.00-10.00 informacji i porad studentom Wyższej Szkoły Medycznej udziela doradca zawodowy.

 

Queen Silvia Nursing Award

Jest to konkurs dla studentów pielęgniarstwa, którzy poprzez formularz na stronie www.queensilvianursingaward.pl zgłoszą innowacyjne pomysły związane z opieką nad osobami starszymi oraz osobami z demencją. Student który wygra rywalizację otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł oraz indywidualnie dopasowany staż.

Pielęgniarska nagroda Królowej Sylwii

Ulotka_1

Ulotka_2

 

Poprawa i wpisy z Zaopatrzenia Ortopedycznego

Zaopatrzenie Ortopedyczne - studia licencjackie i magisterskie

Poprawa Zaopatrzenia Ortopedycznego w sobotę, 18.02.2017, godzina 18.00.
Na godzinę 18.30 zapraszam z indeksami + dwie osoby do pomocy, do zrobienia wpisów do indeksów (studenci I i II stopnia).

Wpisy u prof. Farbiszewskiego

Prof. R. Farbiszewski w dniu 18.02.2017 roku o godzinie 10.00 będzie dokonywał wpisów do indeksów i kart egzaminacyjnych.

Studia niestacjonarne - harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów studia niestacjonarne 2016/17 semestr letni

Kierunki Wyższej Szkoły Medycznej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku proponuje słuchaczom szeroki zakres kierunków, obejmujący Kosmetologię, Fizjoterapię, Ratownictwo, Biotechnologię oraz Pielęgniarstwo. Oferujemy również bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Absolwenci naszej Uczelni, których liczba sięga tysiąca, to specjaliści znajdujący zatrudnienie na rynku krajowym, jak i zagranicznym - Dyplom Wyższej Szkoły Medycznej jest honorowany we wszystkich krajach europejskich. Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, gwarantowany właściwym doborem kadry naukowo-dydaktycznej, w której skład wchodzą wybitni naukowcy oraz doświadczeni praktycy z różnych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności wykładowców zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych w wybranych dyscyplinach.

Search