Poznaj uczelnię

 • Władze uczelni

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZ Mikołaj Tomulewicz

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZ Mikołaj Tomulewicz

  REKTOR prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski

  REKTOR prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski

  DZIEKAN WYDZIAŁU OGÓLNOMEDYCZNEGO dr n. med. Agnieszka Zakrzeska

  DZIEKAN WYDZIAŁU OGÓLNOMEDYCZNEGO dr n. med. Agnieszka Zakrzeska

  PROREKTOR dr n. med. Elżbieta Barańczuk

  PROREKTOR dr n. med. Elżbieta Barańczuk

 • Senat

   Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. W jego skład wchodzą: Rektor, Dziekan, Prodziekan, Kanclerz, Kierownicy zakładów, przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników administracji a także studentów.

  Do kompetencji Senatu należy:

  • uchwalanie Regulaminu studiów,
  • ustalanie głównych kierunków rozwoju i działalności Uczelni,
  • ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań dydaktycznych Uczelni,
  • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
  • wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
  • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej,
  • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo pięciu członków Senatu,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
  • dokonywanie okresowych ocen realizacji procesu dydaktycznego i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w jednostkach organizacyjnych,
  • opiniowanie ankietowych pytań, według których studenci dokonują okresowej oceny nauczycieli akademickich,
  • powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnych oraz w razie konieczności – innych komisji przewidzianych przez przepisy oraz ustalanie ich regulaminu,
  • ustalanie planu studiów i programów nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, i ich specjalnościach.

   


 • Statut Wyższej Szkoły Medycznej

 • Misja Wyższej Szkoły Medycznej

   

  Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, gwarantowany właściwym doborem kadry naukowo-dydaktycznej, w której skład wchodzą wybitni naukowcy oraz doświadczeni praktycy z różnych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Kwalifikacje, wiedza, doświadczenie i umiejętności wykładowców zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania oraz realizację badań naukowych w wybranych dyscyplinach.

  Uczelnia położona jest w samym centrum Białegostoku, który to jest największym miastem uniwersyteckim w regionie północno – wschodnim skupiającym uczelnie wyższe. Dysponujemy komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. Należą do nich aule wykładowe (wyposażone w nagłośnienie, ekrany, rzutniki), sale ćwiczeniowe i laboratoryjne, sale komputerowe oraz biblioteka z czytelnią. Ciągłe inwestycje oraz rozbudowa infrastruktury uczelni czynione są po to, by nasi studenci mieli jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich pasji i zainteresowań.

  Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem w  Białymstoku. Dumni jesteśmy z nawiązanych współprac międzynarodowych z Uniwersytetem Medycznym w Grodnie oraz Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie.

   


   

 • Ważne miejsca

   

  W trakcie nauki każdy student z pewnością odwiedzi:

  Dziekanat - tu załatwisz większość spraw studenckich.

  Przejdź do Dziekanatu

  Kwestura  - to załatwisz sprawy związane z płatnościami oraz stypendiami.

  Przejdź do Kwestury

  Biblioteka - warto zapoznać się z zasadami i godzinami pracy.

  Przejdź do Biblioteki

   


 • E-learning

   

  Centrum E-Learningu WSMED w Białymstoku zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z możliwościami wspierania tradycyjnego procesu kształcenia nowoczesnymi metodami. Zostaje udostępniona dla Państwa platforma Moodle - serwis, który umożliwia efektywne wykorzystywanie Internet w nauczaniu. Zadaniem platformy jest między innymi ułatwienie pracy studentom poprzez dostęp do kursów e-learningowych przygotowanych przez wykładowców.

  Aby zalogować się na platformę Moodle, trzeba posiadać w niej indywidualne konto. Każdy student naszej Uczelni posiada konto w serwisie.

  Wejście do Centrum E-Learningu

   


   

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

o1
o10
o11
o12
o13
o14
o15
o16
o17
o18
o19
o2
o4
o5
o6
o7
o8
o9

Czepkowanie 2018

Czepkowanie 2018

P1110300
P1110339
P1110354
P1110360
P1110363
P1110366
P1110368
P1110370
P1110372
P1110374
P1110376
P1110378
P1110380
P1110382
P1110384
P1110386
P1110388
P1110390
P1110392
P1110394
P1110396
P1110398
P1110400
P1110401
P1110402
P1110403
P1110404
P1110405
P1110406
P1110407
P1110408
P1110409
P1110410
P1110411
P1110412
P1110413
P1110414
P1110415
P1110416
P1110417
P1110418
P1110423

Zbigniew Puchalski Doktorem Honoris Causa

Zbigniew Puchalski Doktorem Honoris Causa

P1110096
P1110097
P1110098
P1110099
P1110101
P1110102
P1110103
P1110104
P1110105
P1110106
P1110107

Goście z Nowosybirska

Goście z Nowosybirska

IMAG0032
IMAG0033
IMAG0034
IMAG0035
IMAG0036
IMAG0037

Opłatek akademicki 2017

Opłatek akademicki 2017

DSC04359
DSC04361
DSC04366
DSC04380
DSC04397
DSC04409
DSC04412
DSC04416
DSC04423
DSC04446
DSC04448
DSC04451
DSC04452
DSC04454
DSC04455
DSC04458

XV Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

XV Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

IMG 0976
IMG 0983
IMG 0984
IMG 0986
IMG 0996
IMG 0998
IMG 1011
IMG 1013
IMG 1015
IMG 1021
IMG 1030 1
IMG 1030 2
IMG 1037
IMG 1053
IMG 1056
IMG 1062
IMG 1067
IMG 1073
IMG 1076
IMG 1078
IMG 1084
IMG 1091
IMG 1095
IMG 1098
IMG 1102
IMG 1130
IMG 1144
IMG 1150
IMG 1159
IMG 1173
IMG 1189
IMG 1217
IMG 1227
IMG 1236
IMG 1268
IMG 1288

Nowy Rektor prof. Lech Chyczewski

Nowy Rektor prof. Lech Chyczewski

bia24 2
chyczew 2
nomin 2
przekaz 1
przekaz 2
tabl 2

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 02.06.2017

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 02.06.2017

A706
A711
A715
A715 1
A719
A726
A734
A736
A737
A738
A740
A741
DSC 9042
DSC 9057
DSC 9078
DSC 9137
DSC 9141
DSC 9145
DSC 9161
DSC 9165
DSC 9169
DSC 9179
DSC 9181
DSC 9186
DSC 9201
DSC 9207
DSC 9210
DSC 9230
DSC 9232
DSC 9258
DSC 9292

XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

IMG 8421
IMG 8422
IMG 8425
IMG 8427
IMG 8429
IMG 8433
IMG 8441
IMG 8443
IMG 8445
IMG 8449
IMG 8451
IMG 8452
IMG 8453
IMG 8457
IMG 8460
IMG 8461
IMG 8463
IMG 8467
IMG 8469
IMG 8476
IMG 8481
IMG 8482
IMG 8483
IMG 8487
IMG 8494
P1080577
P1080583
P1080590
P1080595

Czepkowanie 2017

Czepkowanie 2017

P1080261
P1080275
P1080277
P1080287
P1080298
P1080303
P1080309
P1080310
P1080315
P1080320
P1080322
P1080325
P1080327
P1080331
P1080332
P1080334
P1080336
P1080339
P1080341
P1080342
P1080344
P1080348
P1080350
P1080351
P1080354
P1080355
P1080356
P1080358
P1080360
P1080362
P1080366
P1080367
P1080371
P1080373
P1080374
P1080375
P1080376
P1080379
P1080381
P1080383
P1080387
P1080389

Umowa o współpracy z Uniwersytetem im. V.P. Astafieva w Krasnojarsku

Umowa o współpracy z Uniwersytetem im. V.P. Astafieva w Krasnojarsku

P1060216
P1060243
P1060267
P1060288
P1060316
P1060322
P1060350
P1060365
P1060371
P1060383
1060064
1060067
1060128
1060135
1060150

 

XIV Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

XIV Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

010
064
069
071
074
076
077
079
081
085
092
093
094
095
113
130
131
135
139
195

 

WSMED w VII LO W Białymstoku

WSMED w VII LO W Białymstoku

img 7951
img 7954
img 7955
img 7956
img 7958
img 7960
img 7961
img 7964
img 7967
img 7970
img 7971

XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

1040938
1040943
1040947
1040948
1040951
1040960
1040965
1040983
1040986
1050006
1050025
1050048
1050051
1050108
1050131

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Przebarwienia w Praktyce Kosmetologicznej”

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Przebarwienia w Praktyce Kosmetologicznej”

1040801
1040802
1040807
1040822
1040828
1040833
1040837
1040841

Nagroda Towarzystwa Aromaterapeutycznego

Nagroda Towarzystwa Aromaterapeutycznego

img 4790
img 4795
img 4799
img 4804
img 4807
img 4809
img 4821

XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

1030798
1030810
1030843
1030879
1030939
1030940
1030948
kopia 1030754
kopia 1030778
kopia 1030808
kopia 1030815
kopia 1030818
kopia 1030827
kopia 1030828
kopia 1030830
kopia 1030831
kopia 1030833
kopia 1030840
kopia 1030844
kopia 1030902
kopia 1030941
kopia 1030950

Kombajny Kosmetyczne

Kombajny Kosmetyczne

img 07993
img 07994
img 7982
img 7985
img 7986
img 7988
img 7990

Fabryka Kosmetyków Bandi

Fabryka Kosmetyków Bandi

img 6647
img 6659
img 6662
img 6665
img 6667
img 6669
img 6671
img 6681
img 6687
img 6699
img 6708
img 6713
img 6715
img 6720
img 6721

 

Czepkowanie 2016

Czepkowanie 2016

1040553
1040557
1040561
1040563
1040572
1040573
1040574
1040575
1040576
1040577
1040578
1040580
1040581
1040583
1040586
1040587
1040588
1040592

 

WSMED w I i II LO w Grajewie

WSMED w I i II LO w Grajewie

img 06473
img 06482
img 06483
img 6457
img 6459
img 6461
img 6464
img 6468
img 6478
img 6486
img 6489
img 6493
img 6504
img 6505
img 6508
img 6510
img 6516

 

WSMED na Targach Edukacji w Ostrołęce

WSMED na Targach Edukacji w Ostrołęce

img 6059
img 6061
img 6062
img 6063
img 6070
img 6071
img 6073
img 6077
img 6079
img 6082
img 6084
img 6086
img 6090
img 6096
img 6098
img 6100
img 6102
img 6107
img 6109
img 6113
img 6123
img 6136
img 6139
img 6143
img 6145
img 6147
img 6155

 

Giełda Pomysłów Na Życie

Giełda Pomysłów Na Życie

img 5999
img 6000
img 6002
img 6003
img 6020
img 6021
img 6022
img 6023
img 6024
img 6026
img 6027
img 6028
img 6032
img 6036
img 6043
img 6044

 

XII Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

XII Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

009
019
047
068
070
077
084
103
132
139
155
164
177
182
183
185
188
191
196

 

Uczelnia Liderów Wrocław 2014

Uczelnia Liderów Wrocław 2014

dsc00370
dsc00371
dsc04839
dsc05264
dsc 0593
dsc 0597
dsc 0622

 

Konkurs Fryzjerski „Operowy Zawrót Głowy”

Konkurs Fryzjerski „Operowy Zawrót Głowy”

112
123
125
128
130
133
140
146
150
171
173
92
94
97
99

 

XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

z1
z11
z13
z15
z16
z18
z20
z21
z22
z25
z3
z4
z6
z8
z9

 

IV Piętro

IV Piętro

1
5
6
7
8
9
02
1040638 kopia
1040644 kopia
1040648 kopia
1040649 kopia
dsc 0003
dsc 0010
dsc 0061

 

Search

Powered by JS Network Solutions

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności