Lista aktualności

Konkurs Programy rozwojowe dla pielęgniarstwa

Wyższa Szkoła Medyczna ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu, którego przedmiotem jest Program rozwojowy absolwenta kierunku pielęgniarstwo, zakładający stypendia motywacyjne wypłacane w czasie studiów (po I roku) w kwocie 800 zł miesięcznie na studiach I stopnia oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe.

Inauguracja Roku Akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu

Delegacja z Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku uczestniczyła w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu.

Wizyta przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Dnia 10 września 2018r gościliśmy w murach Wyższej Szkoły Medycznej Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Realizacja programu rozwojowego

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku realizuje Program Rozwojowy w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, nr WND-POWR 05.03.00-00-0070/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia WSMED w Białymstoku poprzez wdrożenie 1 programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji  medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w okresie 2017-12-01 do 2020-11-30. Najważniejszym elementem programu rozwojowego będzie powstanie MCSM wyposażonego w sprzęt, dzięki któremu utworzona będzie baza dydaktyczna do nauczania metodami symulacji medycznych wykorzystująca najnowsze technologie. Opracowany program rozwojowy będzie się składał z następujących elementów:
1.utworzenie MCSM
2. kształcenie kadr medycznych i zarządzających MSCM
3. działania dodatkowe wspomagające funkcjonowanie MCSM

Wartość projektu: 2154502,92 PLN

Harmonogram projektu

© 2016 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Joomla Extensions

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności