Braki w szkoleniu bibliotecznym oraz BHP

Studenci nie posiadający zaliczenia szkolenia BHP lub bibliotecznego w trybie pilnym mają się zgłosić do dziekanatu do dnia 23. 02.2018 roku do godziny 12.00 celem uzupełnienia braków.

Plany studiów

Plany studiów zaocznych ukażą się 26 lub 27 lutego 2018. Proszę śledzić stronę internetową uczelni.

Studenci piszący prace u prof. Puchalskiego

Spotkanie seminaryjne studentów, których promotorem jest prof. Zbigniew Puchalski, odbędzie się w dniu 24.02.2018 r. o godzinie 11.  Studenci, którzy nie mają zaliczeń z przedmiotów prowadzonych przez prof. Puchalskiego proszeni są o przybycie w dniu 24.02.2018 r. celem uzupełnienia zaległości.

Search

Powered by JS Network Solutions