Nieodebrane decyzje stypendialne

Studenci, którzy nie odebrali decyzji stypendialnych, nie otrzymają środków pieniężnych.

Search