Braki w zaliczeniach z Technologii Informacyjnej

Osoby, które nie mają zaliczeń z Technologii Informacyjnej (wykłady), proszone są o przybycie 14 stycznia o godz. 08.30 lub 26 stycznia o godz. 15.45 do sali 304.

Search

Powered by JS Network Solutions