Image
Czym jest Erasmus+?

To program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem  jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne  wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym  wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. 

Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe to sektor realizujący AKCJE 1 (mobilność  edukacyjna), AKCJE 2 (współpraca organizacji i instytucji) oraz AKCJE 3 (wsparcie  rozwoju polityki i współpracy) w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. 

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku będzie realizowała projekty AKCJI 1 (mobilność  edukacyjna), która dotyczy studentów, pracowników oraz nauczycieli akademickich.  (szczegóły w zakładkach – Wyjazdy Studentów oraz Wyjazdy Pracowników/Nauczycieli Akademickich WSMED + dokumenty do pobrania)

Search