fbpx

ERASMUS+

Image
Czym jest Erasmus+?

To program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe to sektor realizujący AKCJE 1 (mobilność edukacyjna), AKCJE 2 (współpraca organizacji i instytucji) oraz AKCJE 3 (wsparcie rozwoju polityki i współpracy) w odniesieniu do szkolnictwa wyższego.

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023 będzie realizowała tylko projekty AKCJI 1 (mobilność edukacyjna), która dotyczy studentów i pracowników oraz nauczycieli akademickich. (szczegóły -patrz zakładki – Wyjazdy Studentów/Student mobility* oraz Wyjazdy Pracowników/Nauczycieli Akademickich WSMED + dokumenty do pobrania)

Zarówno pracownicy, nauczyciele akademiccy jak i, w późniejszym okresie, studenci WSMED mogą podjąć międzynarodową mobilność wyjazdową wspieraną z funduszy polityki:

- wewnętrznej (wniosek KA131-HED) , dotyczy on krajów UE, krajów stowarzyszonych oraz, w ramach 20% przyznanego budżetu, w krajach niestowarzyszonych z programem (regiony 1-14) (szczegóły – patrz zakładki – Kraje Uczestniczące w Programie Erasmus+)

- zewnętrznej (wniosek KA171-HED), dotyczy on wszystkich krajów świata poza krajami niestowarzyszonymi z regionów 13 i 14. (UWAGA- wyjazdy studentów stopnia I i II z Polski do uczelni z krajów niestowarzyszonych z regionów 2-11 są nieuprawnione)

* w roku akademickim 2022/2023 WSMED nie prowadzi programu mobilności edukacyjnej studentów. Planowane rozpoczęcie programu przewidziane jest na rok 2023/2024.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności