Poznaj uczelnię

 • Władze uczelni

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZMikołaj Tomulewicz

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZ
  Mikołaj Tomulewicz

  REKTOR prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski

  REKTOR
  prof. dr hab. n. med.
  Lech Chyczewski

  PROREKTOR dr n. med. Elżbieta Barańczuk

  PROREKTOR
  dr n. med.
  Elżbieta Barańczuk

 • Ważne miejsca

   

  W trakcie nauki każdy student z pewnością odwiedzi:

  Dziekanat - tu załatwisz większość spraw studenckich.

  Przejdź do Dziekanatu

  Kwestura  - to załatwisz sprawy związane z płatnościami oraz stypendiami.

  Przejdź do Kwestury

  Biblioteka - warto zapoznać się z zasadami i godzinami pracy.

  Przejdź do Biblioteki

   


 • Statut Wyższej Szkoły Medycznej

 • Senat

   Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. W jego skład wchodzą: Rektor, Dziekan, Prodziekan, Kanclerz, Kierownicy zakładów, przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników administracji a także studentów.

  Do kompetencji Senatu należy:

  • uchwalanie Regulaminu studiów,
  • ustalanie głównych kierunków rozwoju i działalności Uczelni,
  • ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań dydaktycznych Uczelni,
  • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
  • wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
  • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej,
  • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo pięciu członków Senatu,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
  • dokonywanie okresowych ocen realizacji procesu dydaktycznego i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w jednostkach organizacyjnych,
  • opiniowanie ankietowych pytań, według których studenci dokonują okresowej oceny nauczycieli akademickich,
  • powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnych oraz w razie konieczności – innych komisji przewidzianych przez przepisy oraz ustalanie ich regulaminu,
  • ustalanie planu studiów i programów nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, i ich specjalnościach.

   


 • Misja Wyższej Szkoły Medycznej

 • Galeria zdjęć

  Czepkowanie 2019

  Czepkowanie 2019

  P1120093
  P1120094
  P1120098
  P1120115
  P1120115 1
  P1120116
  P1120116 1
  P1120123
  P1120124
  P1120127
  P1120128
  P1120130
  P1120131
  P1120132
  P1120133
  P1120134
  P1120135
  P1120136
  P1120137
  P1120138
  P1120139
  P1120140
  P1120141
  P1120142
  P1120143
  P1120144
  P1120145
  P1120146
  P1120147
  P1120148
  P1120149
  P1120150
  P1120151
  P1120152
  P1120153
  P1120154
  P1120155
  P1120156
  P1120157
  P1120158

  Otwarcie CSM

  Otwarcie CSM

  p1120001
  p1120005
  p1120008
  p1120021
  p1120023
  p1120028
  p1120034
  p1120036
  p1120040
  p1120042
  p1120043
  p1120051
  p1120052
  p1120054
  p1120055
  p1120059
  p1120063
  p1120070
  p1120071
  p1120072
  p1120073
  p1120075
  p1120079
  p1120083
  p1120085 1
  p1120088 1

  XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  o1
  o10
  o11
  o12
  o13
  o14
  o15
  o16
  o17
  o18
  o19
  o2
  o4
  o5
  o6
  o7
  o8
  o9

  Czepkowanie 2018

  Czepkowanie 2018

  P1110300
  P1110339
  P1110354
  P1110360
  P1110363
  P1110366
  P1110368
  P1110370
  P1110372
  P1110374
  P1110376
  P1110378
  P1110380
  P1110382
  P1110384
  P1110386
  P1110388
  P1110390
  P1110392
  P1110394
  P1110396
  P1110398
  P1110400
  P1110401
  P1110402
  P1110403
  P1110404
  P1110405
  P1110406
  P1110407
  P1110408
  P1110409
  P1110410
  P1110411
  P1110412
  P1110413
  P1110414
  P1110415
  P1110416
  P1110417
  P1110418
  P1110423

  Zbigniew Puchalski Doktorem Honoris Causa

  Zbigniew Puchalski Doktorem Honoris Causa

  P1110096
  P1110097
  P1110098
  P1110099
  P1110101
  P1110102
  P1110103
  P1110104
  P1110105
  P1110106
  P1110107

  Goście z Nowosybirska

  Goście z Nowosybirska

  IMAG0032
  IMAG0033
  IMAG0034
  IMAG0035
  IMAG0036
  IMAG0037

  Opłatek akademicki 2017

  Opłatek akademicki 2017

  DSC04359
  DSC04361
  DSC04366
  DSC04380
  DSC04397
  DSC04409
  DSC04412
  DSC04416
  DSC04423
  DSC04446
  DSC04448
  DSC04451
  DSC04452
  DSC04454
  DSC04455
  DSC04458

  XV Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

  XV Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

  IMG 0976
  IMG 0983
  IMG 0984
  IMG 0986
  IMG 0996
  IMG 0998
  IMG 1011
  IMG 1013
  IMG 1015
  IMG 1021
  IMG 1030 1
  IMG 1030 2
  IMG 1037
  IMG 1053
  IMG 1056
  IMG 1062
  IMG 1067
  IMG 1073
  IMG 1076
  IMG 1078
  IMG 1084
  IMG 1091
  IMG 1095
  IMG 1098
  IMG 1102
  IMG 1130
  IMG 1144
  IMG 1150
  IMG 1159
  IMG 1173
  IMG 1189
  IMG 1217
  IMG 1227
  IMG 1236
  IMG 1268
  IMG 1288

  Nowy Rektor prof. Lech Chyczewski

  Nowy Rektor prof. Lech Chyczewski

  bia24 2
  chyczew 2
  nomin 2
  przekaz 1
  przekaz 2
  tabl 2

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa 02.06.2017

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa 02.06.2017

  A706
  A711
  A715
  A715 1
  A719
  A726
  A734
  A736
  A737
  A738
  A740
  A741
  DSC 9042
  DSC 9057
  DSC 9078
  DSC 9137
  DSC 9141
  DSC 9145
  DSC 9161
  DSC 9165
  DSC 9169
  DSC 9179
  DSC 9181
  DSC 9186
  DSC 9201
  DSC 9207
  DSC 9210
  DSC 9230
  DSC 9232
  DSC 9258
  DSC 9292

  XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  XV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  IMG 8421
  IMG 8422
  IMG 8425
  IMG 8427
  IMG 8429
  IMG 8433
  IMG 8441
  IMG 8443
  IMG 8445
  IMG 8449
  IMG 8451
  IMG 8452
  IMG 8453
  IMG 8457
  IMG 8460
  IMG 8461
  IMG 8463
  IMG 8467
  IMG 8469
  IMG 8476
  IMG 8481
  IMG 8482
  IMG 8483
  IMG 8487
  IMG 8494
  P1080577
  P1080583
  P1080590
  P1080595

  Czepkowanie 2017

  Czepkowanie 2017

  P1080261
  P1080275
  P1080277
  P1080287
  P1080298
  P1080303
  P1080309
  P1080310
  P1080315
  P1080320
  P1080322
  P1080325
  P1080327
  P1080331
  P1080332
  P1080334
  P1080336
  P1080339
  P1080341
  P1080342
  P1080344
  P1080348
  P1080350
  P1080351
  P1080354
  P1080355
  P1080356
  P1080358
  P1080360
  P1080362
  P1080366
  P1080367
  P1080371
  P1080373
  P1080374
  P1080375
  P1080376
  P1080379
  P1080381
  P1080383
  P1080387
  P1080389

  Umowa o współpracy z Uniwersytetem im. V.P. Astafieva w Krasnojarsku

  Umowa o współpracy z Uniwersytetem im. V.P. Astafieva w Krasnojarsku

  P1060216
  P1060243
  P1060267
  P1060288
  P1060316
  P1060322
  P1060350
  P1060365
  P1060371
  P1060383
  1060064
  1060067
  1060128
  1060135
  1060150

   

  XIV Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

  XIV Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

  010
  064
  069
  071
  074
  076
  077
  079
  081
  085
  092
  093
  094
  095
  113
  130
  131
  135
  139
  195

   

  XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  XIV Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  1040938
  1040943
  1040947
  1040948
  1040951
  1040960
  1040965
  1040983
  1040986
  1050006
  1050025
  1050048
  1050051
  1050108
  1050131

  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Przebarwienia w Praktyce Kosmetologicznej”

  Konferencja naukowo-szkoleniowa „Przebarwienia w Praktyce Kosmetologicznej”

  1040801
  1040802
  1040807
  1040822
  1040828
  1040833
  1040837
  1040841

  Nagroda Towarzystwa Aromaterapeutycznego

  Nagroda Towarzystwa Aromaterapeutycznego

  img 4790
  img 4795
  img 4799
  img 4804
  img 4807
  img 4809
  img 4821

  XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

  XIII Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

  1030798
  1030810
  1030843
  1030879
  1030939
  1030940
  1030948
  kopia 1030754
  kopia 1030778
  kopia 1030808
  kopia 1030815
  kopia 1030818
  kopia 1030827
  kopia 1030828
  kopia 1030830
  kopia 1030831
  kopia 1030833
  kopia 1030840
  kopia 1030844
  kopia 1030902
  kopia 1030941
  kopia 1030950

  Kombajny Kosmetyczne

  Kombajny Kosmetyczne

  img 07993
  img 07994
  img 7982
  img 7985
  img 7986
  img 7988
  img 7990

  Fabryka Kosmetyków Bandi

  Fabryka Kosmetyków Bandi

  img 6647
  img 6659
  img 6662
  img 6665
  img 6667
  img 6669
  img 6671
  img 6681
  img 6687
  img 6699
  img 6708
  img 6713
  img 6715
  img 6720
  img 6721

   

  Czepkowanie 2016

  Czepkowanie 2016

  1040553
  1040557
  1040561
  1040563
  1040572
  1040573
  1040574
  1040575
  1040576
  1040577
  1040578
  1040580
  1040581
  1040583
  1040586
  1040587
  1040588
  1040592

   

  WSMED w I i II LO w Grajewie

  WSMED w I i II LO w Grajewie

  img 06473
  img 06482
  img 06483
  img 6457
  img 6459
  img 6461
  img 6464
  img 6468
  img 6478
  img 6486
  img 6489
  img 6493
  img 6504
  img 6505
  img 6508
  img 6510
  img 6516

   

  WSMED na Targach Edukacji w Ostrołęce

  WSMED na Targach Edukacji w Ostrołęce

  img 6059
  img 6061
  img 6062
  img 6063
  img 6070
  img 6071
  img 6073
  img 6077
  img 6079
  img 6082
  img 6084
  img 6086
  img 6090
  img 6096
  img 6098
  img 6100
  img 6102
  img 6107
  img 6109
  img 6113
  img 6123
  img 6136
  img 6139
  img 6143
  img 6145
  img 6147
  img 6155

   

  Giełda Pomysłów Na Życie

  Giełda Pomysłów Na Życie

  img 5999
  img 6000
  img 6002
  img 6003
  img 6020
  img 6021
  img 6022
  img 6023
  img 6024
  img 6026
  img 6027
  img 6028
  img 6032
  img 6036
  img 6043
  img 6044

   

  XII Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

  XII Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

  009
  019
  047
  068
  070
  077
  084
  103
  132
  139
  155
  164
  177
  182
  183
  185
  188
  191
  196

   

  Uczelnia Liderów Wrocław 2014

  Uczelnia Liderów Wrocław 2014

  dsc00370
  dsc00371
  dsc04839
  dsc05264
  dsc 0593
  dsc 0597
  dsc 0622

   

  Konkurs Fryzjerski „Operowy Zawrót Głowy”

  Konkurs Fryzjerski „Operowy Zawrót Głowy”

  112
  123
  125
  128
  130
  133
  140
  146
  150
  171
  173
  92
  94
  97
  99

   

  XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

  z1
  z11
  z13
  z15
  z16
  z18
  z20
  z21
  z22
  z25
  z3
  z4
  z6
  z8
  z9

   

  IV Piętro

  IV Piętro

  1
  5
  6
  7
  8
  9
  02
  1040638 kopia
  1040644 kopia
  1040648 kopia
  1040649 kopia
  dsc 0003
  dsc 0010
  dsc 0061

   

 • E-learning

   

  Centrum E-Learningu WSMED w Białymstoku zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z możliwościami wspierania tradycyjnego procesu kształcenia nowoczesnymi metodami. Zostaje udostępniona dla Państwa platforma Moodle - serwis, który umożliwia efektywne wykorzystywanie Internet w nauczaniu. Zadaniem platformy jest między innymi ułatwienie pracy studentom poprzez dostęp do kursów e-learningowych przygotowanych przez wykładowców.

  Aby zalogować się na platformę Moodle, trzeba posiadać w niej indywidualne konto. Każdy student naszej Uczelni posiada konto w serwisie.

  Wejście do Centrum E-Learningu

   


   

© 2016 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Strony internetowe

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności