fbpx

Kierunki

Studia podyplomowe

 • Podanie na studia podyplomowe (dotyczy wszystkich kierunków)

  Podanie na studia podyplomowe.pdf

  • Program

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Program studiów obejmuje praktyczne wyszkolenie w zakresie:

   • Organizacji badania klinicznego od strony sponsora, CRO i ośrodka,
   • Warsztatu pracy koordynatora badań klinicznych w firmie sponsorskiej, CRO i w ośrodku badawczym,
   • Specyfiki pracy monitora podczas symulacji wizyt w ośrodku oraz aktywności wykonywanych w firmie sponsorskiej, CRO lub zdalnie,
   • Udziału w zarządzaniu projektem i ryzykiem w badaniach klinicznych,
   • Przygotowania firmy sponsorskiej, CRO i ośrodka do audytu oraz uczestnictwa w pozorowanym audycie,
   • Specyfiki badań klinicznych niekomercyjnych,
   • Zasad i różnic pomiędzy badaniami klinicznymi wyrobów medycznych i produktów leczniczych,
   • Praktycznego języka angielskiego stosowanego w badaniach klinicznych, np. podczas wideokonferencji z zespołem badania,
   • Dobrej Praktyki Klinicznej, otrzymując certyfikat GCP ważny 3 lata.

   Absolwenci kierunku nabędą szereg praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem badania klinicznego, zbieraniem, wypełnianiem oraz weryfikacją dokumentacji badania zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, a także sprawną komunikacją z zespołem badania.

   Harmonogram

   Studia składają się z 10 zjazdów dydaktycznych oraz 1 zjazdu zaliczeniowego. Łącznie 180 godzin dydaktycznych.

   Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:45 – 16:30.

   Proponowany harmonogram zjazdów:

   1. 26-27 października 2019
   2. 16-17 listopada 2019
   3. 7-8 grudnia 2019
   4. 11-12 stycznia 2020
   5. 15-16 lutego 2020
   6. 7-8 marca 2020
   7. 21-22 marca 2020
   8. 18-19 kwietnia 2020
   9. 16-17 maja 2020
   10. 6-7 czerwca 2020
   11. 27-28 czerwca 2020 (zjazd zaliczeniowy)

   Ostateczny harmonogram zostanie podany do końca września 2019 r.

  • Opis

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Opis studiów:

   Pierwszy program studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych oparty na zdobyciu przez uczestnika praktycznych umiejętności z zakresu koordynowania i monitorowania badania klinicznego zgodnie z aktualnymi zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

   Studia opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych i praktycznych metod ćwiczeniowych pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Uczestnicy będą brać udział między innymi w: warsztatach z dokumentacją badania, symulacjach wizyt monitora w ośrodku, wideokonferencjach w j. angielskim, ćwiczeniach z zakresu koordynowania badania czy pozorowanym audycie i przygotowaniu do niego.

   Co nas wyróżnia:

   • spójny i skuteczny system nauki oparty na Cyklu Kolba
   • eksperci i praktycy, doświadczeni pracownicy firm sponsorskich, CRO i ośrodków badawczych
   • praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy podczas warsztatów i symulacji
   • indywidualne podejście – ćwiczenia samodzielne i w małych grupach
   • ważny 3 lata certyfikat ICH GCP akredytowany przez międzynarodową organizację Transcelerate Biopharma Inc.
  • Opłaty

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Opłaty

   Płatność jednorazowa: 6 900 zł

   Płatność w dwóch ratach: 2 x 3 700 zł

   Opłata rekrutacyjna: 400 zł (na poczet czesnego)

   Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku i szkoleń Soft Communication: 5%

  • Rekrutacja

   „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

   Rekrutacja

   1. Wypełnienie formularza w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów https://www.dziekanat-wsmed.pl/
   2. Potwierdzenie rejestracji – uiszczenie opłaty rekrutacyjnej
   3. Dostarczenie wygenerowanego przez system formularza oraz odpowiednich dokumentów w formie papierowej osobiście/drogą pocztową do dziekanatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
   4. Dostarczenie oryginałów/kopii odpowiednich dokumentów po przyjęciu na studia

   Kontakt

   W sprawie szczegółowych informacji:
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   telefon: 22 622 72 12

  • Fizjoterapia i opieka geriatryczna

   Studia mają charakter studiów doskonalących i skierowane są do osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

   Celem studiów:

   Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie - w tym Polskę. Niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych - poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy, jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku.
   Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, której rosnąca liczba instytucji zajmujących się opieka nad ludźmi starszymi generuje miejsca pracy.

  • Opis

   Studia mają charakter studiów doskonalących i skierowane są do osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

   Cele studiów:

   Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie - w tym Polskę. Niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych - poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy dotykające ludzi w podeszłym wieku.
   Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, której rosnąca liczba instytucji zajmujących się opieka nad ludźmi starszymi generuje miejsca pracy.

   Program nauczania:

   Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
   1 Gerentologia 10
   2 Andragogika "trzeciego wieku" 20
   3 Podstawy prawne opieki społecznej 20
   4 Organizacja pomocy społecznej w Polsce 20
   5 Psychologia kontaktów międzyludzkich 10
   6 Psychologia starzenia się 10
   7 Socjologia starości 10
   8 Geriatria 20
   9 Fizjoterapia w schorzeniach wieku geriatrycznego 30
   10 Rehabilitacja osób starszych 40
   11 Pielęgnacja osób starszych 10
   12 Organizacja rekreacji 15
   13 Zasady odżywiania osób w wieku geriatrycznym 10
     Razem 225

   Cykl kształcenia:

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 3 500 zł
   wpisowe – 300 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie zdjęcia

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Kosmetologia stosowana

   Trzysemestralne studia dla absolwentów wyższych uczelni: medycznych i przyrodniczych (magistrów, lekarzy, inżynierów i licencjatów).

   System zaoczny: piątkowo - sobotnio - niedzielny, zjazdy

   Limit przyjęć na studia: 30 do 45 osób.

   Obciążenie dydaktyczne ogółem w trzech semestrach wynosi 350 godzin zajęć dydaktycznych.

   Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Kosmetologia stosowana.

  • Opis

   Trzysemestralne studia dla absolwentów wyższych uczelni: medycznych i przyrodniczych (magistrów, lekarzy, inżynierów i licencjatów).

   System zaoczny: piątkowo - sobotnio - niedzielny, zjazdy

   Limit przyjęć na studia: 30 do 45 osób.

   Obciążenie dydaktyczne ogółem w trzech semestrach wynosi 350 godzin zajęć dydaktycznych.

   Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Kosmetologia stosowana.

  • Kosmetologia w medycynie

   Studia przeznaczone są do absolwentów kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych.

   Celem studiów:

   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach i zabiegach kosmetycznych: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie i sposobach stosowania i efektach oraz metodach oceny tych efektów.

  • Opis

   Studia przeznaczone są do absolwentów kierunków studiów medycznych, biologicznych lub chemicznych.

   Cele studiów:

   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach i zabiegach kosmetycznych: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie i sposobach stosowania i efektach oraz metodach oceny tych efektów.

   Program nauczania:

   Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
   1 Fizjologia i anatomia skóry i jej przydatków 10
   2 Podstawy medycyny estetycznej 20
   3 Fizykoterapia w kosmetologii i odnowie biologicznej 20
   4 Chemia składników kosmetycznych 10
   5 Technologia wytwarzania kosmetyków 10
   6 Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków 10
   7 Ustawodawstwo kosmetyczne 5
   8 Metody oceny kosmetyków 5
   9 Fitokosmetyka i fitoterapia 10
   10 Estetyka i stylizacja 10
   11 Podstawy chirurgii plastycznej 20
   12 Profesjonalna pielęgnacja ciała 30
   13 Profesjonalna pielęgnacja skóry twarzy i dekoltu 30
   14 Podstawy dietetyki i suplementacji 10
   15 Kosmetyka stanów patologicznych w dermatologii 15
   16 Komunikacja interpersonalna 5
     Razem 220

   Cykl kształcenia:

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 2 500 zł
   wpisowe – 300 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii


   Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do kierowania szeroko pojętym procesem odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku oraz do umiejętnego programowania działań regeneracyjnych u sportowców w różnych okresach treningowych.


   Studia mają charakter studiów doskonalących. Nie nadają prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

  • Opis


   Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do kierowania szeroko pojętym procesem odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku oraz do umiejętnego programowania działań regeneracyjnych u sportowców w różnych okresach treningowych.


   Studia mają charakter studiów doskonalących. Nie nadają prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.


   Adresaci:
    

   • Absolwenci studiów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni kształcących na kierunku wychowanie fizyczne
   • Absolwenci Uczelni Medycznych specjalizujących się w rehabilitacji medycznej i lekarze specjalizujący się w medycynie sportu
   • Fizjoterapeuci poszerzający swoje umiejętności i kompetencje zawodowe
   • Nauczyciele, instruktorzy, trenerzy prowadzący w sposób zorganizowany różne formy ćwiczeń fizycznych i sportu z dziećmi i młodzieżą

    

   Program nauczania:

    

   Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
   1 Podstawowe zagadnienia z fizykoterapii 25
   2 Podstawy anatomii człowieka 10
   3 Podstawowe zagadnienia dotyczące wykonywania ćwiczeń leczniczych 20
   4 Metody kinezyterapeutyczne 20
   5 Fizjologia wysiłku 5
   6 Podstawy żywienia i dieta w sporcie 5
   7 Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii 15
   8 Kinezyterapia w odnowie biologicznej 10
   9 Fizykoterapia w odnowie biologicznej 10
   10 Masaż w odnowie biologicznej 30
   11 Masaż w sporcie 30
   12 Drenaż limfatyczny w sporcie 20
   13 Postępowanie po urazach i kontuzjach w sporcie 10
   14 Metody treningu sportowców 5
   15 Najnowsze formy terapii w sporcie i odnowie biologicznej 15
   16 Hydroterapia w sporcie i odnowie biologicznej 10
   17 BHP w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej 5
     Razem 245

    

   Cykl kształcenia:

   3 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 3 500 zł
   wpisowe – 300 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie zdjęcia

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Menadżer w opiece zdrowotnej

   Cel studiów

   • rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania
   • umożliwienie podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji w opiece zdrowotnej (z uwzględnieniem specyfiki sektora zdrowia i jego powiązań z innymi działami gospodarczymi i społecznymi)
  • Opis

   Cel studiów

   • rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania
   • umożliwienie podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji w opiece zdrowotnej (z uwzględnieniem specyfiki sektora zdrowia i jego powiązań z innymi działami gospodarczymi i społecznymi)

   Adresaci studiów

   • osoby, które już zajmują stanowiska kierownicze na różnych poziomach zarządzania opieką zdrowotną (np. dyrektorzy, ordynatorzy)
   • osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia
   • osoby zatrudnione w sektorze zdrowia (np. pielęgniarki oraz inni pracownicy placówek medycznych)
   • osoby zatrudnione w instytucjach ubezpieczeniowych mający styczność z zagadnieniami związanymi z opieką medyczną
   • osoby, które pragną zdobyć nowy atrakcyjny zawód

   Co zyskujesz?

   • podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację tematów związanych z prawem obowiązującym w ochronie zdrowia, zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania (organizowania, koordynowania i monitorowania) zakładami opieki zdrowotnej
   • wiedzę o stosowanych w Polsce i na świecie rozwiązaniach systemowych, kierunkach i perspektywach zmian oraz możliwych do zastosowania koncepcjach i metodach zarządzania (z uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych) w opiece zdrowotnej
   • umiejętność rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników
   • wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ekonomicznym, zarządczym i technologicznym – poprzez praktyki, które będą odbywane w instytucjach związanych z opieką zdrowotną

   Program studiów

   Lp.

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godz.

   BLOK OGÓLNY – 61

   1.

   Podstawy organizacji i zarządzania

   10

   2.

   Zarządzanie zasobami ludzkimi

   10

   3.

   Zarządzanie jakością

   15

   4.

   Zarządzanie komunikacją społeczną

   6

   5.

   Biznes plan

   10

   6.

   Zarządzanie projektami

   10

   BLOK SPECJALISTYCZNY – 191

   7.

   Systemy ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

   6

   8.

   Organizacja i funkcjonowanie ZOZ

   20

   9.

   Analiza finansowa w ochronie zdrowia

   25

   10.

   Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

   10

   11.

   Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce

   8

   12.

   Kontraktowanie usług medycznych

   20

   13.

   Prawo w ochronie zdrowia

   15

   14.

   Ocena efektywności procedur medycznych

   – HTA. Podstawy Evidence Based Medicine

   8

   15.

   Wykorzystanie programów unijnych w ochronie zdrowia

   10

   16.

   Marketing usług medycznych

   10

   17.

   Problemy zarządzania ZOZ

   15

   18.

   Praktyka zarządzania w ZOZ

   40

   19.

   Konsultacje i obrona prac końcowych

   4

   RAZEM

   252

   Cykl kształcenia

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia

   • opłata semestralna wynosi – 2 000 zł
   • wpisowe – 300 zł

   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

   Warunki przyjęcia

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • dostarczenie dwóch zdjęć

   Warunki ukończenia

   • uczestnictwo w zajęciach
   • zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów
   • zdobycie wymaganych zaliczeń
   • obrona pracy dyplomowej

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Podologia

   Cel studiów:

   Podologia zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń prawidłowego funkcjonowania kończyny dolnej, pielęgnacją stopy chorej i zdrowej.

   W Polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona, natomiast w niektórych krajach - szczególnie we Francji i Niemczech (podologia - medyczna pielęgnacja nóg) funkcjonuje jako zawód medyczny i jest usankcjonowany prawnie.

  • Opis

   Cel studiów:

   Podologia zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń prawidłowego funkcjonowania kończyny dolnej, pielęgnacją stopy chorej i zdrowej.

   W Polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona, natomiast w niektórych krajach - szczególnie we Francji i Niemczech (podologia - medyczna pielęgnacja nóg) funkcjonuje jako zawód medyczny i jest usankcjonowany prawnie.

   Adresaci:

   • Kosmetolodzy
   • Fizjoterapeuci
   • Pielęgniarki i położne
   • Absolwenci innych kierunków medycznych
   • Absolwenci innych szkół wyższych I i II stopnia prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA

   Co dają studia ?

   Słuchacze tego kierunku kończąc dwusemestralne studia podyplomowe będą posiadać umiejętności:

   • Pobrania materiału do badań mykologicznych,
   • Rozpoznawania występujących schorzeń i pokierowania do odpowiedniego specjalisty,
   • Zastosowania i wykonania odpowiedniego zabiegu pielęgnacyjno – leczniczego,
   • Udzielania wskazówek w zakresie prawidłowych zasad codziennej pielęgnacji i kontroli stóp,
   • Wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
   • Pielęgnacji stopy cukrzycowej,
   • Doboru odpowiedniego obuwia i wkładek ortopedycznych.

   Ukończenie studiów pozwala na pracę w:

   • sanatoriach
   • domach opieki społecznej i hospicjach
   • placówkach oświatowych (przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej)
   • ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej
   • gabinetach masażu
   • gabinetach terapii manualnej i usprawniania
   • centrach fitness
   • gabinetach stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran
   • gabinetach podologicznych i kosmetycznych
   • gabinetach pedicure
   • ośrodkach SPA & Wellnes
   • przychodniach specjalistycznych
   • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego
   • poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych

   Program nauczania:

   L.P

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godzin

   wykłady

   Liczba godzin

   ćwiczenia

   1

   ANATOMIA I FIZJOLOGIA  KOŃCZYN DOLNYCH CZŁOWIEKA

   6

   -

   2

   BIOMECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ I POSTAWY CIAŁA

   6

   4

   3

   DERMATOLOGIA

   10

   6

   4

   ZMIANY SKÓRNE W PRZEBIEGU  STANÓW PATOLOGICZNYCH KO ŃCZYNY  DOLNEJ

   8

   -

   5

   DIABETOLOGIA

   8

   -

   6

   BIOLOGIA RAN I ICH ZAOPATRYWANIE

   4

   4

   7

   ORTOPEDIA I DOBÓR WKŁADEK  I ORTEZ

   6

   -

   8

   CHIRURGIA  KOŃCZYN DOLNYCH , ZMIANY W BUDOWIE KOŃCZYN DOLNYCH

   8

   -

   9

   GERONTOLOGIA

   4

   -

   10

   ZABIEGI   FIZJOTERAPEUTYCZNE  W PODOLOGII, ELEMENTY REHABILITACJI

   4

   10

   11

   MASAŻ

   2

   12

   12

   KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA

   6

   20

   13

   KOSMETYKA LECZNICZA ( WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ  - KLAMRA, KOREKTA CHIRURGICZNA)

   10

   30

   14

   OCENA STANU KLINICZNEGO  KOŃCZYN DOLNYCH

   6

   4

   15

   POSTEPOWANIE PODOLOGICZNE W ZMIANACH PATOLOGICZNYCH  KOŃCZYN DOLNYCH

   8

   -

   16

   TECHNOLOGIA OBUWIA

   4

   -

   17

   PREPARATY KOSMETYCZNE I SUROWCE KOSMETYCZNE WYKORZYSTYWANE W PIELĘGNACJI KOŃCZYNY DOLNEJ

   8

   4

   18

   DIETETYKA

   8

   4

    

   Razem

    116

   94

   Cykl kształcenia:

   2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

   Opłaty za studia:

   Opłata semestralna wynosi – 3 500 zł
   wpisowe – 0 zł
   5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

   Warunki przyjęcia:

   • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
   • przedstawienie dowodu uiszczenia pierwszej raty czesnego
   • dostarczenie zdjęcia

   Warunki ukończenia:

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

   Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  • Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

    

   Absolwenci studiów podyplomowych Stylizacja Fryzjerska i Kosmetyczna będą kompleksowo przeszkoleni z zakresu wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu wedle współcześnie obowiązujących standardów zawodowych oraz norm prawnych.

    

  • Opis

   Trzysemestralne studia podyplomowe ”Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna ” skierowane są do osób które posiadają już dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przeznaczone są dla pracowników i kandydatów na pracowników na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

    

   Program studiów obejmuje 356 godzin zajęć dydaktycznych, w tym przewidziane są zajęcia wykładowe, ćwiczenia, atkazę praktyczna nauka zawodu .

   Program nauczania

   Lp.

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godzin

   1

   Chemia preparatów fryzjerskich

   15

   2

   Dermatologia

   20

   3

   Higiena

   15

   4

   Podstawy anatomii człowieka

   10

   5

   Podstawy fizjologii człowieka

   10

   6

   Pomoc przedmedyczna

   10

   7

   Surowce kosmetyczne i ich składniki

   15

   8

   Technologie informacyjne/ Informatyka

   10

   9

   Estetyka i stylizacja

   44

   10

   Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca

   50

   11

   Matriałoznawstwo kosmetyczne

   15

   12

   Metodyka przedmiotów teoretycznych praktycznego nauczania

   30

   13

   Stylizacja fryzjerska

   45

   14

   Współczesne trendy we fryzjerstwie

   20

   15

   Normy etyczno – prawne obowiązujące w zawodzie

   2

   16

   Postawy ekonomii i przedsiębiorczości

   10

   17

   Pracownia surowców kosmetycznych i materiałów fryzjerskich

   35

   Razem

   356

   Wszyscy Prowadzący zajęcia, to specjalnie dobrana, wykwalifikowana kadra z zakresu fryzjerstwa, jak i kosmetologii 

    

   Cykl kształcenia

   3 semestry, niestacjonarny

   Opłaty za kurs

   • Opłata semestralna - 3 500 zł
   • wpisowe – 350 zł
   • 3% zniżki przy wpłacie całości opłat za studia podyplomowe

   Warunki przyjęcia

   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • złożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • dostarczenie zdjęcia

   Rekrutacja

   Studia rozpoczynają się od marca i/lub od października.

   Warunki ukończenia

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń 

   Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia Studiów Podyplomowych. 

    

  • Ziołolecznictwo

   Absolwenci będą mieć wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie składu związków bioaktywnych w nich zawartych, ich oddziaływaniu farmakologicznym, potencjalnych działaniach niepożądanych. Absolwenci zdobędą także umiejętności praktycznego stosowania ziół, poznając tajniki ziołolecznictwa tradycyjnego oraz sposobów przygotowywania preparatów ziołowych. Będą umieli wskazać zastosowanie preparatów ziołowych w profilaktyce zdrowia i w żywności.

    

  • Opis

   Dwusemestralne studia podyplomowe „ZIOŁOLECZNICTWO” przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o roślinach leczniczych, zawartości w nich związków biologicznie czynnych oraz możliwości wykorzystania surowców roślinnych, a także ich przechowywania i przetwarzania.

   Program studiów:

   Lp.

   Nazwa przedmiotu

   Liczba godzin

   1

   Botanika roślin zielarskich

   25

   2

   Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie

   10

   3

   Toksykologia roślin zielarskich

   35

   4

   Podstawy farmakologii

   30

   5

   Fitoterapia/Zioła w terapii, dietetyce i kosmetyce

   50

   6

   Aromaterapia

   25

   7

   Używki i przyprawy egzotyczne

   10

   8

   Towaroznawstwo zielarskie

   35

   9

   Obrót produktami zielarskimi/Ustawodawstwo

   10

   10

   Zanieczyszczenia produktów zielarskich z elementami bromatologii

   5

   11

   Ziołowe suplementy diety

   10

   12

   Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów zielarskich

   30

   13

   Ziołolecznictwo tradycyjne

   30

   14

   Chronione gatunki ziół

   10

   15

   Mikrobiologia roślin

   45

   16

   Fizjologia z elementami anatomii

   25

   Razem

   385

    

   Wszyscy Prowadzący zajęcia, to specjalnie dobrana, wykwalifikowana kadra. To pasjonaci, ciekawe i barwne osoby, które w sposób merytoryczny jak i bardzo ciekawy i atrakcyjny przybliżą Słuchaczom Ziołoterapie. 

    

   Cykl kształcenia

   3 semestry, niestacjonarny

   Opłaty za kurs

   • Opłata semestralna - 3 500 zł
   • wpisowe – 350 zł
   • 3% zniżki przy wpłacie całości opłat za studia podyplomowe

   Warunki przyjęcia

   • wypełnienie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
   • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
   • złożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • dostarczenie zdjęcia

   Rekrutacja

   Trwa cały rok, studia rozpoczynają się od marca i/lub od października

   Warunki ukończenia

   Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń oraz złożenie pracy dyplomowej.

   Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończenia Studiów Podyplomowych.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności