Kierunki

Studia podyplomowe

  • Podanie na studia podyplomowe (dotyczy wszystkich kierunków)

    Podanie na studia podyplomowe.pdf

    • Program

      „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

      Program studiów obejmuje praktyczne wyszkolenie w zakresie:

      • Organizacji badania klinicznego od strony sponsora, CRO i ośrodka,
      • Warsztatu pracy koordynatora badań klinicznych w firmie sponsorskiej, CRO i w ośrodku badawczym,
      • Specyfiki pracy monitora podczas symulacji wizyt w ośrodku oraz aktywności wykonywanych w firmie sponsorskiej, CRO lub zdalnie,
      • Udziału w zarządzaniu projektem i ryzykiem w badaniach klinicznych,
      • Przygotowania firmy sponsorskiej, CRO i ośrodka do audytu oraz uczestnictwa w pozorowanym audycie,
      • Specyfiki badań klinicznych niekomercyjnych,
      • Zasad i różnic pomiędzy badaniami klinicznymi wyrobów medycznych i produktów leczniczych,
      • Praktycznego języka angielskiego stosowanego w badaniach klinicznych, np. podczas wideokonferencji z zespołem badania,
      • Dobrej Praktyki Klinicznej, otrzymując certyfikat GCP ważny 3 lata.

      Absolwenci kierunku nabędą szereg praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem badania klinicznego, zbieraniem, wypełnianiem oraz weryfikacją dokumentacji badania zgodnie z aktualnymi normami prawnymi, a także sprawną komunikacją z zespołem badania.

      Harmonogram

      Studia składają się z 10 zjazdów dydaktycznych oraz 1 zjazdu zaliczeniowego. Łącznie 180 godzin dydaktycznych.

      Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8:45 – 16:30.

      Proponowany harmonogram zjazdów:

      1. 26-27 października 2019
      2. 16-17 listopada 2019
      3. 7-8 grudnia 2019
      4. 11-12 stycznia 2020
      5. 15-16 lutego 2020
      6. 7-8 marca 2020
      7. 21-22 marca 2020
      8. 18-19 kwietnia 2020
      9. 16-17 maja 2020
      10. 6-7 czerwca 2020
      11. 27-28 czerwca 2020 (zjazd zaliczeniowy)

      Ostateczny harmonogram zostanie podany do końca września 2019 r.

    • Opis

      „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

      Opis studiów:

      Pierwszy program studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych oparty na zdobyciu przez uczestnika praktycznych umiejętności z zakresu koordynowania i monitorowania badania klinicznego zgodnie z aktualnymi zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

      Studia opierają się na wykorzystaniu nowoczesnych i praktycznych metod ćwiczeniowych pozwalających wykorzystać zdobytą wiedzę w rzeczywistych sytuacjach. Uczestnicy będą brać udział między innymi w: warsztatach z dokumentacją badania, symulacjach wizyt monitora w ośrodku, wideokonferencjach w j. angielskim, ćwiczeniach z zakresu koordynowania badania czy pozorowanym audycie i przygotowaniu do niego.

      Co nas wyróżnia:

      • spójny i skuteczny system nauki oparty na Cyklu Kolba
      • eksperci i praktycy, doświadczeni pracownicy firm sponsorskich, CRO i ośrodków badawczych
      • praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy podczas warsztatów i symulacji
      • indywidualne podejście – ćwiczenia samodzielne i w małych grupach
      • ważny 3 lata certyfikat ICH GCP akredytowany przez międzynarodową organizację Transcelerate Biopharma Inc.
    • Opłaty

      „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

      Opłaty

      Płatność jednorazowa: 6 900 zł

      Płatność w dwóch ratach: 2 x 3 700 zł

      Opłata rekrutacyjna: 400 zł (na poczet czesnego)

      Zniżka dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku i szkoleń Soft Communication: 5%

    • Rekrutacja

      „Wytyczne GCP (Good Clinical Practice), monitorowanie i koordynowanie badań klinicznych w praktyce.” ©

      Rekrutacja

      1. Wypełnienie formularza w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów https://www.dziekanat-wsmed.pl/
      2. Potwierdzenie rejestracji – uiszczenie opłaty rekrutacyjnej
      3. Dostarczenie wygenerowanego przez system formularza oraz odpowiednich dokumentów w formie papierowej osobiście/drogą pocztową do dziekanatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
      4. Dostarczenie oryginałów/kopii odpowiednich dokumentów po przyjęciu na studia

      Kontakt

      W sprawie szczegółowych informacji:
      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
      telefon: 22 622 72 12

    • Fizjoterapia i opieka geriatryczna

      Studia mają charakter studiów doskonalących i skierowane są do osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

      Celem studiów:

      Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie - w tym Polskę. Niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych - poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy, jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku.
      Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, której rosnąca liczba instytucji zajmujących się opieka nad ludźmi starszymi generuje miejsca pracy.

    • Opis

      Studia mają charakter studiów doskonalących i skierowane są do osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

      Celem studiów:

      Starzenie się społeczeństw jest procesem, który objął wszystkie kraje europejskie - w tym Polskę. Niesie to za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania kadr medycznych - poszerzenia wiedzy z dziedziny geriatrii, jak również uwrażliwienia na problemy, jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku.
      Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, której rosnąca liczba instytucji zajmujących się opieka nad ludźmi starszymi generuje miejsca pracy.

      Program nauczania:

      Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
      1 Gerentologia 10
      2 Andragogika "trzeciego wieku" 20
      3 Podstawy prawne opieki społecznej 20
      4 Organizacja pomocy społecznej w Polsce 20
      5 Psychologia kontaktów międzyludzkich 10
      6 Psychologia starzenia się 10
      7 Socjologia starości 10
      8 Geriatria 20
      9 Fizjoterapia w schorzeniach wieku geriatrycznego 30
      10 Rehabilitacja osób starszych 40
      11 Pielęgnacja osób starszych 10
      12 Organizacja rekreacji 15
      13 Zasady odżywiania osób w wieku geriatrycznym 10
        Razem 225

      Cykl kształcenia:

      2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

      Opłaty za studia:

      Opłata semestralna wynosi – 2 300 zł
      wpisowe – 300 zł
      5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

      Warunki przyjęcia:

      • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
      • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
      • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
      • dostarczenie dwóch zdjęć

      Warunki ukończenia:

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

      Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

    • Kosmetologia stosowana

      Trzysemestralne studia dla absolwentów wyższych uczelni: medycznych, paramedycznych i przyrodniczych (magistrów, lekarzy, inżynierów i licencjatów).

      System zaoczny: piątkowo - sobotnio - niedzielny, zjazdy

      Limit przyjęć na studia: Kosmetologia stosowana 30 do 45 osób.

      Obciążenie dydaktyczne ogółem w trzech semestrach wynosi 350 godzin zajęć dydaktyczno-praktycznych.

      Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Kosmetologia stosowana.

    • Opis

      Trzysemestralne studia dla absolwentów wyższych uczelni: medycznych, paramedycznych i przyrodniczych (magistrów, lekarzy, inżynierów i licencjatów).

      System zaoczny: piątkowo - sobotnio - niedzielny, zjazdy

      Limit przyjęć na studia: Kosmetologia stosowana 30 do 45 osób.

      Obciążenie dydaktyczne ogółem w trzech semestrach wynosi 350 godzin zajęć dydaktyczno-praktycznych.

      Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Kosmetologia stosowana.

      Ukończenie studiów daje uprawnienia do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych we wszystkich szkołach kształcących w zawodzie:

      • technik usług kosmetycznych

      Kierunek: Kosmetologia stosowana
      wpisowe - 300 zł 
      czesne 2500 zł za semestr
      LIMIT MIEJSC: 30 do 45 osób

      Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z 7 września 2004 roku w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110)

    • Kosmetologia w medycynie

      Studia przeznaczone są do absolwentów kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych.

      Celem studiów:

      Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach i zabiegach kosmetycznych: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie i sposobach stosowania i efektach oraz metodach oceny tych efektów.

    • Opis

      Studia przeznaczone są do absolwentów kierunków studiów medycznych, paramedycznych, biologicznych lub chemicznych.

      Celem studiów:

      Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami wiedzy o kosmetykach i zabiegach kosmetycznych: ich własnościach, działaniu, substancjach czynnych, zakresie i sposobach stosowania i efektach oraz metodach oceny tych efektów.

      Program nauczania:

      Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
      1 Fizjologia i anatomia skóry i jej przydatków 10
      2 Podstawy medycyny estetycznej 20
      3 Fizykoterapia w kosmetologii i odnowie biologicznej 20
      4 Chemia składników kosmetycznych 10
      5 Technologia wytwarzania kosmetyków 10
      6 Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków 10
      7 Ustawodawstwo kosmetyczne 5
      8 Metody oceny kosmetyków 5
      9 Fitokosmetyka i fitoterapia 10
      10 Estetyka i stylizacja 10
      11 Podstawy chirurgii plastycznej 20
      12 Profesjonalna pielęgnacja ciała 30
      13 Profesjonalna pielęgnacja skóry twarzy i dekoltu 30
      14 Podstawy dietetyki i suplementacji 10
      15 Kosmetyka stanów patologicznych w dermatologii 15
      16 Komunikacja interpersonalna 5
        Razem 220

      Cykl kształcenia:

      2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

      Opłaty za studia:

      Opłata semestralna wynosi – 2 500 zł
      wpisowe – 300 zł
      5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

      Warunki przyjęcia:

      • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
      • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
      • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
      • dostarczenie dwóch zdjęć

      Warunki ukończenia:

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

      Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

    • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii


      Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do kierowania szeroko pojętym procesem odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku oraz do umiejętnego programowania działań regeneracyjnych u sportowców w różnych okresach treningowych.


      Studia mają charakter studiów doskonalących. Nie nadają prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

    • Opis


      Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do kierowania szeroko pojętym procesem odnowy biologicznej u ludzi w różnym wieku oraz do umiejętnego programowania działań regeneracyjnych u sportowców w różnych okresach treningowych.


      Studia mają charakter studiów doskonalących. Nie nadają prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.


      Adresaci:
       

      • Absolwenci studiów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni kształcących na kierunku wychowanie fizyczne
      • Absolwenci Akademii Medycznych specjalizujących się w rehabilitacji medycznej i lekarze specjalizujący się w medycynie sportu
      • Fizjoterapeuci poszerzający swoje umiejętności i kompetencje zawodowe
      • Nauczyciele, instruktorzy, trenerzy prowadzący w sposób zorganizowany różne formy ćwiczeń fizycznych i sportu z dziećmi i młodzieżą

       

      Program nauczania:

       

      Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
      1 Podstawowe zagadnienia z fizykoterapii 25
      2 Podstawy anatomii człowieka 10
      3 Podstawowe zagadnienia dotyczące wykonywania ćwiczeń leczniczych 20
      4 Metody kinezyterapeutyczne 20
      5 Fizjologia wysiłku 5
      6 Podstawy żywienia i dieta w sporcie 5
      7 Psychologia kliniczna z elementami psychoterapii 15
      8 Kinezyterapia w odnowie biologicznej 10
      9 Fizykoterapia w odnowie biologicznej 10
      10 Masaż w odnowie biologicznej 30
      11 Masaż w sporcie 30
      12 Drenaż limfatyczny w sporcie 20
      13 Postępowanie po urazach i kontuzjach w sporcie 10
      14 Metody treningu sportowców 5
      15 Najnowsze formy terapii w sporcie i odnowie biologicznej 15
      16 Hydroterapia w sporcie i odnowie biologicznej 10
      17 BHP w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej 5
        Razem 245

       

      Cykl kształcenia:

      3 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

      Opłaty za studia:

      Opłata semestralna wynosi – 2 000 zł
      wpisowe – 300 zł
      5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

      Warunki przyjęcia:

      • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
      • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
      • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
      • dostarczenie dwóch zdjęć

      Warunki ukończenia:

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

      Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

    • Menadżer w opiece zdrowotnej

      Cel studiów

      • rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania
      • umożliwienie podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji w opiece zdrowotnej (z uwzględnieniem specyfiki sektora zdrowia i jego powiązań z innymi działami gospodarczymi i społecznymi)
    • Opis

      Cel studiów

      • rozwój i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania
      • umożliwienie podejmowania skutecznych i efektywnych decyzji w opiece zdrowotnej (z uwzględnieniem specyfiki sektora zdrowia i jego powiązań z innymi działami gospodarczymi i społecznymi)

      Adresaci studiów

      • osoby, które już zajmują stanowiska kierownicze na różnych poziomach zarządzania opieką zdrowotną (np. dyrektorzy, ordynatorzy)
      • osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia
      • osoby zatrudnione w sektorze zdrowia (np. pielęgniarki oraz inni pracownicy placówek medycznych)
      • osoby zatrudnione w instytucjach ubezpieczeniowych mający styczność z zagadnieniami związanymi z opieką medyczną
      • osoby, które pragną zdobyć nowy atrakcyjny zawód

      Co zyskujesz?

      • podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację tematów związanych z prawem obowiązującym w ochronie zdrowia, zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarządzania (organizowania, koordynowania i monitorowania) zakładami opieki zdrowotnej
      • wiedzę o stosowanych w Polsce i na świecie rozwiązaniach systemowych, kierunkach i perspektywach zmian oraz możliwych do zastosowania koncepcjach i metodach zarządzania (z uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych) w opiece zdrowotnej
      • umiejętność rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników
      • wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie ekonomicznym, zarządczym i technologicznym – poprzez praktyki, które będą odbywane w instytucjach związanych z opieką zdrowotną

      Program studiów

      Lp.

      Nazwa przedmiotu

      Liczba godz.

      BLOK OGÓLNY – 61

      1.

      Podstawy organizacji i zarządzania

      10

      2.

      Zarządzanie zasobami ludzkimi

      10

      3.

      Zarządzanie jakością

      15

      4.

      Zarządzanie komunikacją społeczną

      6

      5.

      Biznes plan

      10

      6.

      Zarządzanie projektami

      10

      BLOK SPECJALISTYCZNY – 191

      7.

      Systemy ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

      6

      8.

      Organizacja i funkcjonowanie ZOZ

      20

      9.

      Analiza finansowa w ochronie zdrowia

      25

      10.

      Systemy informatyczne w ochronie zdrowia

      10

      11.

      Farmakoekonomika jako narzędzie zarządzania w gospodarowaniu lekami w Polsce

      8

      12.

      Kontraktowanie usług medycznych

      20

      13.

      Prawo w ochronie zdrowia

      15

      14.

      Ocena efektywności procedur medycznych

      – HTA. Podstawy Evidence Based Medicine

      8

      15.

      Wykorzystanie programów unijnych w ochronie zdrowia

      10

      16.

      Marketing usług medycznych

      10

      17.

      Problemy zarządzania ZOZ

      15

      18.

      Praktyka zarządzania w ZOZ

      40

      19.

      Konsultacje i obrona prac końcowych

      4

      RAZEM

      252

      Cykl kształcenia

      2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

      Opłaty za studia

      • opłata semestralna wynosi – 2 000 zł
      • wpisowe – 300 zł

      5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

      Warunki przyjęcia

      • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
      • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
      • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
      • dostarczenie dwóch zdjęć

      Warunki ukończenia

      • uczestnictwo w zajęciach
      • zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów
      • zdobycie wymaganych zaliczeń
      • obrona pracy dyplomowej

      Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

    • Podologia

      Cel studiów:

      Podologia zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń prawidłowego funkcjonowania kończyny dolnej, pielęgnacją stopy chorej i zdrowej.

      W Polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona, natomiast w niektórych krajach - szczególnie we Francji i Niemczech (podologia - medyczna pielęgnacja nóg) funkcjonuje jako zawód medyczny i jest usankcjonowany prawnie.

    • Opis

      Cel studiów:

      Podologia zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń prawidłowego funkcjonowania kończyny dolnej, pielęgnacją stopy chorej i zdrowej.

      W Polsce wiedza podologiczna jest jeszcze mało rozpowszechniona, natomiast w niektórych krajach - szczególnie we Francji i Niemczech (podologia - medyczna pielęgnacja nóg) funkcjonuje jako zawód medyczny i jest usankcjonowany prawnie.

      Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie chorób cywilizacyjnych, procesy demograficzne, rozwój podologii i brak specjalistów studiowanie w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku daje możliwość doskonałych perspektyw zawodowych oraz satysfakcjonujących zarobków!

      Adresaci:

      • Kosmetolodzy
      • Fizjoterapeuci
      • Pielęgniarki i położne
      • Absolwenci innych kierunków medycznych
      • Absolwenci innych szkół wyższych I i II stopnia prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA

      Co dają studia ?

      Słuchacze tego kierunku kończąc dwusemestralne studia podyplomowe będą posiadać umiejętności:

      • Pobrania materiału do badań mykologicznych,
      • Rozpoznawania występujących schorzeń i pokierowania do odpowiedniego specjalisty,
      • Zastosowania i wykonania odpowiedniego zabiegu pielęgnacyjno – leczniczego,
      • Udzielania wskazówek w zakresie prawidłowych zasad codziennej pielęgnacji i kontroli stóp,
      • wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
      • pielęgnacji stopy cukrzycowej,
      • doboru odpowiedniego obuwia i wkładek ortopedycznych.

      Ukończenie studiów pozwala na pracę w:

      • sanatoriach
      • domach opieki społecznej i hospicjach
      • placówkach oświatowych (przyszkolnych i międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej)
      • ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej
      • gabinetach masażu
      • gabinetach terapii manualnej i usprawniania
      • fitness – centrach
      • gabinetach stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran
      • gabinetach podologicznych i kosmetycznych
      • gabinetach pedicure
      • ośrodkach SPA i Welles
      • przychodniach specjalistycznych
      • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego
      • poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych

      Program nauczania:

      L.P

      Nazwa przedmiotu

      Liczba godzin

      wykłady

      Liczba godzin

      ćwiczenia

      1

      ANATOMIA I FIZJOLOGIA  KOŃCZYN DOLNYCH CZŁOWIEKA

      6

      -

      2

      BIOMECHANIKA KOŃCZYNY DOLNEJ I POSTAWY CIAŁA

      6

      4

      3

      DERMATOLOGIA

      10

      6

      4

      ZMIANY SKÓRNE W PRZEBIEGU  STANÓW PATOLOGICZNYCH KO ŃCZYNY  DOLNEJ

      8

      -

      5

      DIABETOLOGIA

      8

      -

      6

      BIOLOGIA RAN I ICH ZAOPATRYWANIE

      4

      4

      7

      ORTOPEDIA I DOBÓR WKŁADEK  I ORTEZ

      6

      -

      8

      CHIRURGIA  KOŃCZYN DOLNYCH , ZMIANY W BUDOWIE KOŃCZYN DOLNYCH

      8

      -

      9

      GERONTOLOGIA

      4

      -

      10

      ZABIEGI   FIZJOTERAPEUTYCZNE  W PODOLOGII, ELEMENTY REHABILITACJI

      4

      10

      11

      MASAŻ

      2

      12

      12

      KOSMETYKA PIELĘGNACYJNA

      6

      20

      13

      KOSMETYKA LECZNICZA ( WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ  - KLAMRA, KOREKTA CHIRURGICZNA)

      10

      30

      14

      OCENA STANU KLINICZNEGO  KOŃCZYN DOLNYCH

      6

      4

      15

      POSTEPOWANIE PODOLOGICZNE W ZMIANACH PATOLOGICZNYCH  KOŃCZYN DOLNYCH

      8

      -

      16

      TECHNOLOGIA OBUWIA

      4

      -

      17

      PREPARATY KOSMETYCZNE I SUROWCE KOSMETYCZNE WYKORZYSTYWANE W PIELĘGNACJI KOŃCZYNY DOLNEJ

      8

      4

      18

      DIETETYKA

      8

      4

       

      Razem

       116

      94

      Cykl kształcenia:

      2 semestry, tryb niestacjonarny, zjazdy co 2 tygodnie

      Opłaty za studia:

      Opłata semestralna wynosi – 2 750 zł
      wpisowe – 0 zł
      5% zniżki dla absolwentów Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku!

      Warunki przyjęcia:

      • złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
      • wypełnienie podania o przyjęcie na studia
      • przedstawienie dowodu uiszczenia pierwszej raty czesnego
      • dostarczenie dwóch zdjęć

      Warunki ukończenia:

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń.

      Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

    • Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

      Nazwa studiów:  Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna

      Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

      Krótki opis: Absolwenci studiów podyplomowych Stylizacja Fryzjerska i Kosmetyczna będą kompleksowo przeszkoleni z zakresu wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu wedle współcześnie obowiązujących standardów zawodowych oraz norm prawnych.

      Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): niestacjonarny

      Czas trwania: 3 semestry

      Odpłatność: 

      6000zł/ 1,5 roku, 2000zł – Semestr 

      Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

      Najbliższa rekrutacja: marzec – wrzesień 2016

      Kontakt: 85 7499450 – mgr Anna Danilczuk

    • Opis

      Dla kogo?

      Trzysemestralne studia podyplomowe ”Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna ” skierowane są do osób które posiadają już dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przeznaczone są dla pracowników i kandydatów na pracowników na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

      Kto może studiować?

      Studia podyplomowe ”Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna ”   skierowane są do osób które posiadają już dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Przeznaczone są dla pracowników i kandydatów na pracowników na stanowisku nauczyciela, nauczyciela praktycznej nauki zawodu

      Program studiów obejmuje 356 godzin zajęć dydaktycznych, w tym przewidziane są zajęcia wykładowe, ćwiczenia, atkazę praktyczna nauka zawodu .

      Program nauczania

      Lp.

      Nazwa przedmiotu

      Liczba godzin

      1

      Chemia preparatów fryzjerskich

      15

      2

      Dermatologia

      20

      3

      Higiena

      15

      4

      Podstawy anatomii człowieka

      10

      5

      Podstawy fizjologii człowieka

      10

      6

      Pomoc przedmedyczna

      10

      7

      Surowce kosmetyczne i ich składniki

      15

      8

      Technologie informacyjne/ Informatyka

      10

      9

      Estetyka i stylizacja

      44

      10

      Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca

      50

      11

      Matriałoznawstwo kosmetyczne

      15

      12

      Metodyka przedmiotów teoretycznych praktycznego nauczania

      30

      13

      Stylizacja fryzjerska

      45

      14

      Współczesne trendy we fryzjerstwie

      20

      15

      Normy etyczno – prawne obowiązujące w zawodzie

      2

      16

      Postawy ekonomii i przedsiębiorczości

      10

      17

      Pracownia surowców kosmetycznych i materiałów fryzjerskich

      35

      Razem

      356

      Wszyscy Prowadzący zajęcia, to specjalnie dobrana, wykwalifikowana kadra z zakresu fryzjerstwa, jak i kosmetologii 

       

      Cykl kształcenia

      3 semestry, niestacjonarny

      Opłaty za kurs

      • Opłata semestralna - 2000 zł
      • wpisowe – 350 zł
      • 3% zniżki przy wpłacie całości opłat za studia podyplomowe

      Warunki przyjęcia

      • wypełnienie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
      • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
      • złożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych
      • dostarczenie dwóch zdjęć

      Rekrutacja

      Trwa cały rok, studia rozpoczynają się od marca i/lub od października

      Warunki ukończenia

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń 

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudnic nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela/ nauczyciela praktycznej nauki zawodu posiada osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

      Absolwenci otrzymują zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu Studiów Podyplomowych Stylizacja Fryzjerska i Kosmetyczna.

       

    • Ziołolecznictwo

      Nazwa studiów:  Ziołoterapie

      Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

      Krótki opis: Absolwenci będą mieć wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie składu związków bioaktywnych w nich zawartych, ich oddziaływaniu farmakologicznym, potencjalnych działaniach niepożądanych. Absolwenci zdobędą także umiejętności praktycznego stosowania ziół, poznając tajniki ziołolecznictwa tradycyjnego oraz sposobów przygotowywania preparatów ziołowych. Będą umieli wskazać zastosowanie preparatów ziołowych w profilaktyce zdrowia i w żywności.

      Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): niestacjonarny

      Czas trwania: 3 semestry

      Odpłatność: 

      5000zł/ rok, 2500zł – Semestr 

      Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

      Najbliższa rekrutacja: marzec – wrzesień 2016

      Kontakt: 85 7499450 – mgr Anna Danilczuk

    • Opis

      Dla kogo?

      Dwusemestralne studia podyplomowe „ZIOŁOTERAPIE” przeznaczone są dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o roślinach leczniczych, zawartości w nich związków biologicznie czynnych oraz możliwości wykorzystania surowców roślinnych, a także ich przechowywania i przetwarzania.

      Kto może studiować?

      Studia podyplomowe „ZIOŁOTERAPIE” skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zioło terapii oraz osób zajmujących się ziołami hobbystycznie

      Absolwenci będą mieć wiedzę o roślinach zielarskich w zakresie składu związków bioaktywnych w nich zawartych, ich oddziaływaniu farmakologicznym, potencjalnych działaniach niepożądanych. Absolwenci zdobędą także umiejętności praktycznego stosowania ziół, poznając tajniki ziołolecznictwa tradycyjnego oraz sposobów przygotowywania preparatów ziołowych. Będą umieli wskazać zastosowanie preparatów ziołowych w profilaktyce zdrowia i w żywności. 

      Program studiów obejmuje 385 godzin zajęć dydaktycznych, w tym przewidziane są zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia oraz ćwiczenia terenowe.

       

      Lp.

      Nazwa przedmiotu

      Liczba godzin

      1

      Botanika roślin zielarskich

      25

      2

      Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie

      10

      3

      Toksykologia roślin zielarskich

      35

      4

      Podstawy farmakologii

      30

      5

      Fitoterapia/Zioła w terapii, dietetyce i kosmetyce

      50

      6

      Aromaterapia

      25

      7

      Używki i przyprawy egzotyczne

      10

      8

      Towaroznawstwo zielarskie

      35

      9

      Obrót produktami zielarskimi/Ustawodawstwo

      10

      10

      Zanieczyszczenia produktów zielarskich z elementami bromatologii

      5

      11

      Ziołowe suplementy diety

      10

      12

      Podstawy receptury i technologii produkcji preparatów zielarskich

      30

      13

      Ziołolecznictwo tradycyjne

      30

      14

      Chronione gatunki ziół

      10

      15

      Mikrobiologia roślin

      45

      16

      Fizjologia z elementami anatomii

      25

      Razem

      385

       

      Wszyscy Prowadzący zajęcia, to specjalnie dobrana, wykwalifikowana kadra. To pasjonaci, ciekawe i barwne osoby, które w sposób merytoryczny jak i bardzo ciekawy i atrakcyjny przybliżą Słuchaczom Ziołoterapie. 

       

      Cykl kształcenia

      3 semestry, niestacjonarny

      Opłaty za kurs

      • Opłata semestralna - 2500 zł
      • wpisowe – 350 zł
      • 3% zniżki przy wpłacie całości opłat za studia podyplomowe

      Warunki przyjęcia

      • wypełnienie podania o przyjęcie na studia podyplomowe
      • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej
      • złożenia dyplomu ukończenia studiów wyższych
      • dostarczenie dwóch zdjęć

      Rekrutacja

      Trwa cały rok, studia rozpoczynają się od marca i/lub od października

      Warunki ukończenia

      Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów oraz zdobycie wymaganych zaliczeń oraz złożenie pracy dyplomowej.

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych ZIOŁOTERAPIE.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności