Uczelnia

 • Władze uczelni

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZMikołaj Tomulewicz

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZ
  Mikołaj Tomulewicz

  REKTOR prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski

  REKTOR
  prof. dr hab. n. med.
  Lech Chyczewski

  PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIAdr n. med.Elżbieta Barańczuk

  PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
  dr n. med.
  Elżbieta Barańczuk

  PROREKTOR DS. STUDENTÓWdr n. med.Paweł Kitlas

  PROREKTOR DS. STUDENTÓW
  dr n. med.
  Paweł Kitlas

  PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJdr n. med.Agnieszka Zakrzeska

  PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
  dr n. med.
  Agnieszka Zakrzeska

 • Ważne miejsca

   

  W trakcie nauki każdy student z pewnością odwiedzi:

  Dziekanat - tu załatwisz większość spraw studenckich.

  Przejdź do Dziekanatu

  Kwestura  - to załatwisz sprawy związane z płatnościami oraz stypendiami.

  Przejdź do Kwestury

  Biblioteka - warto zapoznać się z zasadami i godzinami pracy.

  Przejdź do Biblioteki

   


 • Statut Wyższej Szkoły Medycznej

 • Senat

   Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. W jego skład wchodzą: Rektor, Dziekan, Prodziekan, Kanclerz, Kierownicy zakładów, przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników administracji a także studentów.

  Do kompetencji Senatu należy:

  • uchwalanie Regulaminu studiów,
  • ustalanie głównych kierunków rozwoju i działalności Uczelni,
  • ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań dydaktycznych Uczelni,
  • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
  • wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
  • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej,
  • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo pięciu członków Senatu,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
  • dokonywanie okresowych ocen realizacji procesu dydaktycznego i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w jednostkach organizacyjnych,
  • opiniowanie ankietowych pytań, według których studenci dokonują okresowej oceny nauczycieli akademickich,
  • powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnych oraz w razie konieczności – innych komisji przewidzianych przez przepisy oraz ustalanie ich regulaminu,
  • ustalanie planu studiów i programów nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, i ich specjalnościach.

   


 • Misja Wyższej Szkoły Medycznej

 • E-learning

   

  Centrum E-Learningu WSMED w Białymstoku zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z możliwościami wspierania tradycyjnego procesu kształcenia nowoczesnymi metodami. Zostaje udostępniona dla Państwa platforma Moodle - serwis, który umożliwia efektywne wykorzystywanie Internet w nauczaniu. Zadaniem platformy jest między innymi ułatwienie pracy studentom poprzez dostęp do kursów e-learningowych przygotowanych przez wykładowców.

  Aby zalogować się na platformę Moodle, trzeba posiadać w niej indywidualne konto. Każdy student naszej Uczelni posiada konto w serwisie.

  Wejście do Centrum E-Learningu

   


   

Search

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam