fbpx

Uczelnia

 • Władze uczelni

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZMikołaj Tomulewicz

  ZAŁOŻYCIEL - KANCLERZ
  Mikołaj Tomulewicz

  REKTOR prof. dr hab. n. med. Lech Chyczewski

  REKTOR
  prof. dr hab. n. med.
  Lech Chyczewski

 • Ważne miejsca

   

  W trakcie nauki każdy student z pewnością odwiedzi:

  Dziekanat - tu załatwisz większość spraw studenckich.

  Przejdź do Dziekanatu

  Kwestura  - to załatwisz sprawy związane z płatnościami oraz stypendiami.

  Przejdź do Kwestury

  Biblioteka - warto zapoznać się z zasadami i godzinami pracy.

  Przejdź do Biblioteki

   


 • Statut Wyższej Szkoły Medycznej

 • Senat

   Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. W jego skład wchodzą: Rektor, Dziekan, Prodziekan, Kanclerz, Kierownicy zakładów, przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników administracji a także studentów.

  Do kompetencji Senatu należy:

  • uchwalanie Regulaminu studiów,
  • ustalanie głównych kierunków rozwoju i działalności Uczelni,
  • ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania podstawowych zadań dydaktycznych Uczelni,
  • podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
  • wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym,
  • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej,
  • wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora albo pięciu członków Senatu,
  • opiniowanie regulaminu organizacyjnego Uczelni,
  • dokonywanie okresowych ocen realizacji procesu dydaktycznego i prowadzonej działalności naukowo-badawczej w jednostkach organizacyjnych,
  • opiniowanie ankietowych pytań, według których studenci dokonują okresowej oceny nauczycieli akademickich,
  • powoływanie i odwoływanie komisji dyscyplinarnych oraz w razie konieczności – innych komisji przewidzianych przez przepisy oraz ustalanie ich regulaminu,
  • ustalanie planu studiów i programów nauczania na poszczególnych kierunkach studiów, i ich specjalnościach.

   


 • Misja Wyższej Szkoły Medycznej

 • E-learning

   

  Centrum E-Learningu WSMED w Białymstoku zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z możliwościami wspierania tradycyjnego procesu kształcenia nowoczesnymi metodami. Zostaje udostępniona dla Państwa platforma Moodle - serwis, który umożliwia efektywne wykorzystywanie Internet w nauczaniu. Zadaniem platformy jest między innymi ułatwienie pracy studentom poprzez dostęp do kursów e-learningowych przygotowanych przez wykładowców.

  Aby zalogować się na platformę Moodle, trzeba posiadać w niej indywidualne konto. Każdy student naszej Uczelni posiada konto w serwisie.

  Wejście do Centrum E-Learningu

   


   

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności