Fundusze Unijne

 • Pracownicy Zakładu Zarządzania Funduszami UE

  mgr Anna Danilczuk – Specjalista ds. funduszy unijnych

  Telefon: tel. 85 749 94 40

  Email: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Godziny otwarcia

  Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

   

  Sobota: nieczynne

  Niedziela: nieczynne

 • Realizowane projekty

  • Realizacja programu rozwojowego WSMED

   Realizacja programu rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku.

   Projekt Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku realizowany jest w ramach Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020 r.

   Celem głównym projektu jest

   poprawa jakości kształcenia WSMEDYCZNEJ w Białymstoku poprzez wdrożenie 1 programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku pielęgniarstwo w okresie 2017-12-01 do 2020-11-30. Najważniejszym elementem programu rozwojowego będzie powstanie

   MCSM wyposażonego w sprzęt, dzięki któremu utworzona będzie baza dydaktyczna do nauczania metodami symulacji medycznej wykorzystująca najnowsze technologie.

   Opracowany program rozwojowy będzie się składał z następujących elementów:

   1.Utworzenie MCSM

    

   W skład MCSM wchodzą sale (zadania 1-7): sala symulacji z zakresu BLS, sala symulacji z zakresu ALS, pracownia nauki umiejętności technicznych, sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne, sala umiejętności pielęgniarskich, sala OSCE. W skład MCSM będą również wchodziły pomieszczenia sala debrifingu /wirtualne wspomaganie pacjenta w obecnie posiadanym wyposażeniu WSMEDYCZNEJ i w pełni wyposażone i dostosowane do kształcenia. Budynek, oraz wszystkie pomieszczenia, zarówno przed funkcjonowaniem MCSM, jak i po jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych (winda ,podjazdy, szerokie drzwi). W ramach środków własnych WSMEDYCZNEJ dokona jedynie niezbędnych działań adaptacyjnych, wyszczególnionych w audycie. Z tak wyposażonych sal będa korzystać studenci kierunku plg I i II stopnia (143k/37m).

   2. kształcenie kadr medycznych i zarządzających MSCM w ramach kształcenia kadr przewidziano kursy:

   a)dla instruktorów symulacji w ośrodkach krajowych (szkolenie instruktorów symulacji niskiej wierności ,pośredniej wierności, wysokiej wierności)W ramach szkolenia przewidziano udział 12 os(10k/2m)

   b) dla techników symulacji w ośrodkach krajowych (szkolenie dla techników symulacji medycznej oraz informatyków w zakresie obsługi i sterowania symulatorami medycznej, systemami kamer, sprzętem audio-video, przygotowaniem materiałów do debrifingu, skonserwacji sprzętu). W ramach szkolenia przewidziano udział 2 os(2m).

   c)szkolenie dla kadry zarządzającej - szkolenie praktyczne zapoznające z funkcjonowaniem MCSM oraz staż dla osób zarządzających specjalistyczny. W ramach szkolenia przewidziano udział 8 os (6k/2m).

   3. działania dodatkowe wspomagające funkcjonowanie MCSM

    a) opracowanie podręcznika symulacji- w zakresie postępowania w wybranych zabiegach pielęgnacyjnych zgodnie z kierunkowymi efektami kształcenia.

   b) opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych- baza scenariuszy będzie opracowana modułowo tj. moduł pielęgniarstwa chirurgicznego, pediatrycznego, w chorobach wewnętrznych czy intensywnej terapii.

   c) szkolenia dodatkowe przeznaczone dla nauczycieli zwiększające kompetencje dydaktyczne- będą obejmowały zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą planowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym OSCE. Zaplanowano udział 12 os (10k/2m).

   d)zajęcia dodatkowe dla studentów- zajęcia dodatkowe ze współpracy w zespole grup składających się z pielęgniarek/rzy i ratowników/czek medycznej.

   e)spotkania informacyjne w celu wymiany doświadczeń, omówienia problemów, pokazania efektów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, omówienia planów współpracy- spotkania wyjazdowe (6 szt) oraz w WSMEDYCZNEJ (4 szt) celem wypracowania jednolitych standardów kształcenia w ramach MCSM.

   Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym POWER w postaci poprawy jakości kształcenia na kierunkach medycznych, ponieważ poprzez realizację działań wynikającą z programu rozwojowego WSMEDYCZNEJ nastąpi poprawa jakości kształcenia.

   W działania zaangażowani zostaną partnerzy projektu tj. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, NZOZ Gabinet Rehabilitacji Mariusz Dowejko, NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Wanda Chmielewska. Partnerzy zostaną włączeni w realizację programu rozwojowego poprzez prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych w ramach przedmiotów sym. (głownie z zakresu podstaw plg, rehabilitacji i plg rehabilitacyjnego, plg internistycznego), współudział podczas opracowania bazy scenariuszy symulacyjnych, udziale w szkoleniach dodatkowych zwiększających kompetencje dydaktyczne oraz udział w potkaniach informacyjnych. Udział partnerów będzie wartością dodaną do projektu.

   Planowane efekty:

   1. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1 szt.
   2. Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej- 115 os.
   3. Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje w wyniku działań projektowych - 200 os
   4. Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS – 1 szt.
   5. Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu - 180 os.
   6. Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych - 1 szt.
   7. Liczba godzin zajęć praktycznych i ćwiczeniowych przeprowadzonych w MCSM dla kierunku pielęgniarstwo - 590 godz.
   8. Liczba uczestników zajęć interdyscyplinarnych dla studentów różnych kierunków - 30
   9. Liczba opracowanych podręczników symulacji - 1 szt.
   10. Liczba opracowanych baz scenariuszy symulacyjnych - 1 szt.
   11. Liczba spotkań informacyjnych celem wymiany doświadczeń, omówienia problemów, pokazania efektów badań dotyczących osiąganych efektów kształcenia, omówienia planów współpracy - 10
   12. Liczba zorganizowanych zawodów symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne - 30
   13. Liczba podmiotów leczniczych realizujących projekt w partnerstwie z WSMED - 2 .   technik symulacji medycznej ...

   zapytania ofertowe ...

   szacowania wartości ...

   CSM rekrutacja ...

   CSM rozeznanie meble ...

   CSM program rozwojowy ...

   CSM harmonogram wsparcia ...

   CSM szacowania ...

   CSM zapytanie 3 ...

   CSM zapytanie 4 ...

   CSM zapytanie 5 ...

   CSM zapytanie 6 ...

   szacowania recenzja ...

  • Program rozwojowy WSMED

   Program rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

   W związku z realizacją projektu pod nazwą Realizacja Program Rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, nr WND-POWR 05.05.00-00-0001/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich serdecznie zapraszamy studentów kierunku Pielęgniarstwo I stopnia (dotyczy I,II i III rok) w dniu 18.10 o godzinie 9.00. Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia projektu i zasady uczestnictwa w projekcie.

   program rozwojowy - prezentacja

   Studentów II roku studiów stacjonarnych na Kierunku Pielęgniarstwo informujemy, iż do dnia 30.10.2019 roku do godziny 14.00 przyjmujemy dokumenty w Dziekanacie, w ramach projektu „Program rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku”.

   Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.5 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt nr WND-POWR 05.05.00-00-0027/18

   ankieta zgłoszeniowa

   wniosek do komisji

   regulaminy

   klauzula RODO

   oświadczenie zgody

   umowa uczestnictwa

   wniosek o wypłatę stypendium

 • Kontakt

  Zakład Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej
  Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

  15-875 Białystok, ul. Krakowska 9, pokój 11

  tel. 85 749 94 40

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności