Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku jako jedyna Uczelnia na Podlasiu otrzymała dofinansowanie na realizację projektu wspierającego osoby studiujące pielęgniarstwo.

Grupę docelową projektu stanowi 111 osób. Stypendium motywacyjne otrzyma 48 osób. Wszyscy studenci kierunku pielęgniarstwo I stopnia mogą liczyć na płatne praktyki zawodowe. Najlepszym studentom od drugiego roku studiów wypłacane będzie stypendium w wysokości 800zł miesięcznie. Podstawowym kryterium ubiegania się o stypendium będzie średnia ocen z ostatniego roku. Student otrzymujący stypendium motywacyjne będzie równocześnie uczestnikiem Programu Rozwoju Absolwenta. W ramach programu przewidziana jest wypłata stypendium szkoleniowego w wysokości 1000zł brutto przez okres 24 miesięcy. Dodatkowo dla absolwentów programu sfinansowany zostanie jeden z kursów. Absolwenci do wyboru będą mieli następujące kursy: epidemiologiczny, diabetologiczny lub geriatryczny. Warunkiem udziału w programie Rozwoju Absolwenta jest to że uczestnik podejmie pracę w podmiocie leczniczym na terenie Polski na podstawie umowy o pracę na stanowisku pielęgniarki/rza. Uczelnia na ten cel ma otrzymać blisko 5 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Ministerstwa Zdrowia w ramach działania 5.5 „Rozwój usług pielęgniarskich”. Wyższa Szkoła Medyczna posiada również w swojej ofercie kształcenia studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo.