W dniu 09.10.2018 roku Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku prof. Lech Chyczewski popisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt. "Program Rozwojowy Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku".

Projekt kierowany do studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo został przygotowany i zgłoszony na konkurs Ministerstwa Zdrowia, którego celem jest zachęcenie do podjęcia studiów na tym kierunku. Nasz projekt konkursowy został wysoko oceniony. Pozyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na stypendia motywacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo, dodatkowe zajęcia, na płatne obowiązkowe i ponadprogramowe praktyki, a także na działania wspierające absolwentów kierunku pielęgniarstwo w znalezieniu zatrudnienia – będą to stypendia szkoleniowe i środki na dodatkowe kursy doszkalające. Realizacja projektu rozpoczyna się już w tym roku i jest rozłożona na pięć lat.