Dnia 28 listopada 2019 r. z inicjatywy Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, dr. Aleksandra Ostendy prof. WST odbyło się pierwsze posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych (KRUMN).

 

Naszą Uczelnię, w imieniu Rektora prof. Lecha Chyczewskiego, reprezentowała dr Agnieszka Zakrzeska.

Celem działania KRUMN będzie wypracowywanie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed- i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej niepublicznych wyższych szkół medycznych, inspirowanie i koordynowanie współpracy niepublicznych wyższych szkół medycznych, podejmowanie, w granicach obowiązującego prawa, wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych.

IMG 2041
IMG 2043
IMG 2045
IMG 2046