Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku rozwija współpracę z partnerską Uczelnią - Krasnojarskim Państwowym Uniwersytetem im V.P. Astafieva.

 

W dniach 26-29.11.2019 w Krasnojarsku (Syberia, Rosja) miało miejsce spotkanie przedstawicieli Uczelni partnerskich: Państwowego Uniwersytetu im V.P. Astafieva, który reprezentowali: rektor prof. Valeriy Kovalevsky, prof. Liudmila Klimatckaia i przedstawiciela Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku doc. Andrieja Szpakowa.

Podczas corocznego Forum naukowego „Człowiek, rodzina i społeczeństwo: historia i perspektywy rozwoju” zainicjowano projekt naukowy angażujący młodych naukowców: „Determinanty i model prewencji ageizmu w ramach opieki społecznej w Polsce, Rosji i na Białorusi”, opracowano założenia merytoryczne i kierunki poszukiwania źródeł finansowania projektu oraz dookreślono składu konsorcjum i grup badawczych.

Podczas spotkania dyskutowano o przygotowaniu wspólnych publikacji w czasopismach naukowych zawartych w bazach danych Scopus, Web of Science.

Rektor Uniwersytecki profesor V.A. Kovalevsky wręczył List z podziękowaniami dla kanclerza-założyciela WSMed M. Tomulewicza za wieloletni udział w międzynarodowej współpracy między Uczelniami.