Szanowni Państwo,
kierując się obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa studentom i pracownikom Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku podjęto decyzję o wprowadzeniu hybrydowego modelu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
W związku z tym, część zajęć odbywać się będzie na Uczelni (przede wszystkim ćwiczenia, zajęcia praktyczne, zajęcia w-f), a część prowadzona będzie w formie zdalnej (wykłady, lektoraty, seminaria) z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Wszystkie zajęcia będą realizowane zgodnie z rozkładami zajęć, które zostaną opracowane tak, aby w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemicznej, proces kształcenia można było przestawić w sposób płynny na całkowicie zdalny lub stacjonarny. Wszystkie zajęcia
w formie tradycyjnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym
i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MNiSW i GIS.

 

Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Prof. dr Hab. Lech Chyczewski

 

 

Zarządzenie Rektora WSMED z 9 września 2020r.

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni