COVID-19 anonimowe badanie ankietowe

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Medyczne Koło Naukowe Dietetyków „Eskulap” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pragnie przeprowadzić w pełni anonimowe badanie ankietowe na temat świadomości oraz nastawienia studentów uczelni wyższych w Polsce do tematu pandemii koronawirusa oraz szczepień ochronnych. Poniżej przesyłamy link do elektronicznej ankiety i bardzo Was prosimy o wzięcie udziału w badaniu. Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że ankieta jest w pełni anonimowa.
LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8850ObQ6DW14iR-uGkogbVf1b0wccT01wsO-so60RxXD0_g/viewform?usp=sf_link

Odpowiedzi będziemy zbierać przez 7 dni od momentu udostępnia niniejszej wiadomości. Z góry bardzo dziękujemy każdemu, kto weźmie udział w badaniu.
Zebrane wyniki pozwolą nam oszacować stosunek studentów polskich uczelni do aktualnej sytuacji w Polsce oraz na Świecie. Będziemy mogli także porównać, czy studenci różnych uczelni mają podobne opinie, lub w jakich aspektach się one różnią. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.
Pozdrawiamy,
Medyczne Koło Naukowe Dietetyków „Eskulap”

Search