Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że z grona studentów odszedł
Ś.P. Daniel Kulesza
student, którego będziemy wspominać jako pracowitego i pogodnego człowieka.
Pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Władze Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
i cała społeczność akademicka.