Zarządzenie Rektora 01/07/2021 z 30 lipca 2021 r. odnośnie szczepień ....