Szanowni Studenci,

Zapraszamy do udziału w programie dodatkowych bezpłatnych zajęć wyrównawczych

przeznaczonych dla studentów I roku studiów stacjonarnych.

Zajęcia planowane są w terminie listopad-grudzień 2021 w wymiarze ok. 30 godzin

na każde zajęcia.

 Zajęcia odbywają się stacjonarnie. Każdy student może wybrać jedną z oferowanych

kombinacji przedmiotów:

 matematykę/statystykę i chemię,

 chemię i fizykę,

 biologię i fizykę,

 biologię i chemię.

 języki obce

Deklarację udziału w zajęciach należy zgłosić poprzez formularz rejestracyjny dostępny w

Dziekanacie.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe zajęcia realizowane są w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji

i Nauki program wsparcia dla uczelni, które zorganizują zajęcia wyrównawcze dla studentów

przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów

magisterskich. Celem programu jest uzupełnienie bądź pogłębienie poziomu wiedzy

studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim

2021/2022, którzy

z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez ostatnie 3 semestry odbywali kształcenie

w szkołach średnich w formie zdalnej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku realizuje zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie

dodatkowych zajęć dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych”

Zadanie ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych studentów pierwszego roku studiów

stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających naukę w roku

akademickim 2021/2022 w związku z ograniczeniami związanymi z koniecznością prowadzenia

kształcenia zdalnego w szkołach średnich przez ostatnie trzy semestry.