Zarządzenie Kanclerza z dnia 27.12.2021 r. dot. wysokości opłat za naukę

Załącznik 1 do Zarządzenia Kanclerza z dnia 27.12.2021 r.