Dnia 20 maja 2022 roku w odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Euroazjatyckiego

Narodowego Uniwersytetu im. L.N. Gumiliewa w Nur-Sułtan w Kazachstanie: Prof. dr hab.

Serik Makysh Dziekan Wydziału Ekonomii, Prof. dr hab. Anar Mukasheva Katedra Prawa

Cywilnego, Prawa Pracy i Prawa Ochrony Środowiska, Prof. dr hab. Raikhan Beisenova

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Ochrony Środowiska z władzami Wyższej

Szkoły Medycznej w Białymstoku: Rektorem prof. dr hab. Lechem Chyczewskim,

Kanclerzem – Założycielem Mikołajem Tomulewiczem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Nauki i

Współpracy Międzynarodowej dr n. med. Agnieszką Zakrzeską, dr Pawłem Kitlasem.

Podczas spotkania omawiano bieżące problemy zarówno medycyny jak i gospodarki, sytuację

klimatyczną świata a także tworzenie nowych wspólnych inicjatyw. Podczas spotkania

wyrażono aprobatę podpisania i rozpoczęcia szeroko pojętej współpracy naukowej pomiędzy

obiema uczelniami.

08b62527-8f35-42d1-8f68-c50f9aa69a0f
1a83e6cc-00a5-41b1-9ee2-db29d7b9355a
20220520 120600
20220520 120618
20220520 135003