UWAGA!

Kwestura będzie czynna w dniach 08.10.2022 i 15.10.2022(soboty)

w godz.8:00-12:00 w celu umożliwienia studentom dokonania opłaty za legitymację oraz

składania wniosków o stypendium socjalne i stypendium niepełnosprawnym.