Decyzje w sprawach stypendiów będą wydawane w formie papierowej pod koniec listopada 2022 r.