Harmonogram w ramach szkoleń zawodowych  w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, epidemiologicznego i geriatrycznego

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Program Rozwojowy  Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku, nr WND-POWR 05.05.00-00-0027/18

realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Osi priorytetowej  V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działania nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3