Informujemy, że wszyscy studenci, mający zaległości w opłacie czesnego, zostaną niedopuszczeni

do zdawania egzaminów w zimowej sesji  egzaminacyjnej.