W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zdecydował o wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemii.

Zajęcia w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku ulegają zawieszeniu od dnia 12 do 25 marca 2020 r.

Materiał wykładowy z powyższych dwóch tygodni zostanie zamieszczony na platformie e-learningowej Uczelni.
Administracja WSMed będzie pracowała w normalnym trybie oprócz sobót i niedziel.
Dalsze informacje wkrótce.

 

Z poważaniem
Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
prof. dr hab. Lech Chyczewski