ZALICZENIE - Lista studentów WSMed II rok Kosmetologii - St. stacjonarne 2019/20

Nr 5, 17 - Proszę na przyszłość o staranne Pismo!!!

Nr ind

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

zal

5175

 

zal

                   

5158

 

zal

                   

5169

                       

5162

 

5,0

                   

5319

 

zal

                   

5166

 

5,0

                   

5171

 

zal

                   

5168

 

4,5

                   

5170

 

zal

                   

5160

 

4,0

                   

5167

                       

5174

 

zal

                   

5161

 

5,0

                   

5205

 

4,0

                   

5173

 

4,5

                   

5172

 

4,5

                   

5159

 

5,0