dotyczy realizacji zajęć dydaktycznych od 25 maja 2020r.