Zajęcia dotyczą 2 roku plg. dziennych, które nie zostały zrealizowane do czerwca z uwagi na COVID.