Warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych w Szpitalu Wojewódzkim, jest wykonanie wymazu w kierunku SARS-CoV-2.

Badanie wykonuje każdy student oraz osoba prowadząca zajęcia (która nie jest pracownikiem Szpitala Wojewódzkiego).


Przed rozpoczęciem praktyk osoba prowadząca kontaktuje się z pielęgniarką oddziałową danego oddziału lub pielęgniarką epidemiologiczną (Pani Aneta Łapińska), czy można rozpocząć praktyki na danym oddziale.

Jeśli uzyska zgodę, można pobrać wymaz.

Jeśli na oddział nie będzie można wejść w danym momencie, praktyki zostaną przesunięte, a wymaz zrobiony przed ich rozpoczęciem.

Badanie jest BEZPŁATNE
• 48 godz. przed rozpoczęciem praktyk (w przypadku, gdy zaczynają się w poniedziałek, wymaz powinien być pobrany w piątek)
Miejsce wykonania badania
• Punkt pobrań w szpitalu Wojewódzkim (po stronie neurologii i pediatrii) – duży szyld na budynku od strony ulicy Skłodowskiej
• Między 9.00 – 10.15
• Przy zgłoszeniu należy powiedzieć, że jest się studentem WsMed i rozpoczyna się zajęcia praktyczne na danym oddziale
• Nie trzeba mieć żadnych zaświadczeń z Uczelni, dokumenty do wypełnienia są dostępne w miejscu pobrań
• W przypadku wyniku ujemnego, nie będzie żadnej informacji zwrotnej
• W przypadku potwierdzenia zakażenia, o wyniku badania osoba zostanie poinformowana telefonicznie