Został ostatni tydzień na zakupienie ubezpieczenia NNW i OC.

Wpłaty w wysokości 50 zł należy wpłacić na konto 88 1020 1332 0000 1902 0235 6434

tytułem: imię, nazwisko, nr albumu, kierunek i rok studiów - ubezpieczenie