Godziny Rektorskie 7 października 2021r. od godz. 10.00 do 13.00.