WSMED na rok akademicki 2021/2022 zawarła z firmą PZU Spółka Akcyjna umowę na grupowe Ubezpieczenie OC+NNW+”zakłucia”

Składka roczna za jednego studenta wynosi 50 zł. Studenci realizujący zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach ochrony zdrowia, salonach kosmetycznych oraz pracowniach kosmetycznych, pielęgniarskich a także ratownictwa medycznego powinni przystąpić do ubezpieczenia z uwagi na wymagania instytucji przyjmujących na praktyki oraz własne bezpieczeństwo.

Składkę roczną należy wpłacić do starosty roku lub za pośrednictwem przelewu bankowego na nr (88 1020 1332 0000 1902 0235 6434) w terminie do 20 października 2021 r.