Wyższa Szkoła Medyczna finansuje pracownikom i zleceniobiorcom dydaktycznym i administracyjnym ubezpieczenie

od Odpowiedzialności Cywilnej i  NNW w PZU.Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się do kwestury do dnia 15.11.2021

w celu podpisania deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.