Egzamin poprawkowy z PODSTAW PIELEGNIARSTWA 1 ROK PIELEGNIARSTWA - ZAOCZNY
odbędzie się 12.09.2022 (poniedziałek) GODZ 9.00 CSM.