Dotyczy wykładowców korzystających z Google Meet:

pielęgniarstwo zaoczne rok 1

pielęgniarstwo mgr rok 1

Szczegóły ...