Ogłoszenia

Warunkiem rozpoczęcia zajęć praktycznych w Szpitalu Wojewódzkim, jest wykonanie wymazu w kierunku SARS-CoV-2.

Badanie wykonuje każdy student oraz osoba prowadząca zajęcia (która nie jest pracownikiem Szpitala Wojewódzkiego).


Przed rozpoczęciem praktyk osoba prowadząca kontaktuje się z pielęgniarką oddziałową danego oddziału lub pielęgniarką epidemiologiczną (Pani Aneta Łapińska), czy można rozpocząć praktyki na danym oddziale.

Jeśli uzyska zgodę, można pobrać wymaz.

Jeśli na oddział nie będzie można wejść w danym momencie, praktyki zostaną przesunięte, a wymaz zrobiony przed ich rozpoczęciem.

Badanie jest BEZPŁATNE
• 48 godz. przed rozpoczęciem praktyk (w przypadku, gdy zaczynają się w poniedziałek, wymaz powinien być pobrany w piątek)
Miejsce wykonania badania
• Punkt pobrań w szpitalu Wojewódzkim (po stronie neurologii i pediatrii) – duży szyld na budynku od strony ulicy Skłodowskiej
• Między 9.00 – 10.15
• Przy zgłoszeniu należy powiedzieć, że jest się studentem WsMed i rozpoczyna się zajęcia praktyczne na danym oddziale
• Nie trzeba mieć żadnych zaświadczeń z Uczelni, dokumenty do wypełnienia są dostępne w miejscu pobrań
• W przypadku wyniku ujemnego, nie będzie żadnej informacji zwrotnej
• W przypadku potwierdzenia zakażenia, o wyniku badania osoba zostanie poinformowana telefonicznie

Szanowni Studenci, ruszamy ze zdalnym nauczaniem, chcielibyśmy ułatwić pracę studentom (szczególnie tym z 1 roku), pomagając im założyć loginy i hasła poprzez Microsoft Teams.

W razie wystąpienia problemów lub kłopotów z założeniem konta, prosimy o kontakt na numer

661-669-616     lub 85-7499457.

zakładanie konta - instrukcja

Jak co roku mam zaszczyt zaprosić studentów pielęgniarstwa z Państwa uczelni do udziału w konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji.

Jest to wyjątkowa edycja, ponieważ studenci mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19.

Temat prac jest bardzo szeroki, dlatego liczymy na to, że kreatywność młodych talentów pielęgniarskich, będzie miała pole do popisu.

Nagrodą jest stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż w Polsce i za granicą. Jest to wielka szansa dla studentów, a także prestiż dla uczelni, która również otrzyma nagrodę w postaci dyplomu.

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności