Rekrutacja

 • Oferta kształcenia

   Пропозиція про освіту. Набір 2024/2025

   

  Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 kwietnia 2003 r. i wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych.

  Uczelnia nieustannie poszerza i dostosowuje zarówno kierunki, jak i programy studiów do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i Europie.

  W chwili obecnej ma w swojej ofercie:

  Studia II stopnia

  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo

   

  Studia I stopnia:

  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Pielęgniarstwo pomostowe (2 sem. lub 3 sem.)

  Poziom AB- Absolwenci 5-letnich liceów medycznych- 2 semestry
  Poziom C - Absolwenci 2-letnich szkół medycznych zawodowych- 3 semestry
  Poziom D - Absolwenci 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych- 2 semestry

  • Ratownictwo medyczne

  Jednolite 5-letnie studia magisterskie:

  • Fizjoterapia

   

   

  Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

   

  Regulamin potwierdzenia efektów uczenia.

 • Proces rekrutacji

  Rekrutacja elektroniczna krok po kroku

  Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

  1. Wypełnienie formularza w systemie IRK
    Formularz online wypełnia się na stronie  https://wsmed.edu.pl zakładka Rekrutacja- Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK (podanie).
  2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
   Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie IRK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu.
  3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia
   W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym  katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór.
  4. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy 57 1160 2202 0000 0003 5178 9290
  5. Potwierdzenie rejestracji na studia
   Dostarczenie do Uczelni wypełnionego kwestionariusza i wymaganych dokumentów.
  6. Dokonanie wpisu na studia
   Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie dostarczyć zaświadczenie lekarskie i wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.

   

 • Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne

  Rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2024/2025 odbywa się w terminie:

  11.03.2024 r. - 31.08.2024 r. - rekrutacja podstawowa

  01.09.2024 r. - 30.09.2024 r. rekrutacja weryfikująco-uzupełniająca

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Liczba miejsc jest ograniczona.

  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest rejestracja on-line oraz złożenie następujących dokumentów:

  • rejestracja on-line i wypełnienie podania na stronie www.wsmed.pl, zakładka Rekrutacja, wypełnione podanie należy wydrukować,
  • świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych,
  • zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie),
  • jedna podpisana fotografia o wymiarach 37x52 mm
  • wydrukowane potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

  Powyższy komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie uczelni (skrzynka podawcza) lub przesłac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Cudzoziemcy rekrutujący się na studia zobowiązani są do przedłożenia certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2.

  Nauka w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku jest odpłatna.

   

 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

  Podanie do wypełnienia (IRK)

  (UWAGA. W przypadku problemów dotyczących z zalogowaniem się na stronę IRK prosimy o kontakt z numerem 085-7499457).

  Szanowni Państwo!
  Od dnia 11.03.2024 r. rusza rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej na kierunki:  Fizjoterapia – jednolite 5-letnie studia magisterskie (10 semestrów)
  Kosmetologia - studia licencjackie 3-letnie (6 semestrów)
  Kosmetologia - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia licencjackie stacjonarne 3-letnie (6 semestrów)
  Pielęgniarstwo - studia licencjackie niestacjonarne 3,5-letnie (7 semestrów)
  Pielęgniarstwo - studia pomostowe (2 lub 3 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Ratownictwo Medyczne - studia licencjackie 3-letnie (6 semestrów)


  Szczegółowe informacje na temat kierunków znajdują się na stronie www.wsmed.pl w zakładce Kierunki.

 • RODO - klauzula informacyjna kandydaci

 • Opłaty na rok 2024/2025

  UWAGA !!!

  Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy: 57 1160 2202 0000 0003 5178 9290

  Uczelnia informuje, iż absolwenci wszystkich kierunków WSMED pragnący kontynuować studia magisterskie od roku akademickiego 2024/25, są zobowiązani do uiszczenia poniższych opłat:

  • opłatę wpisową (320 PLN)
  • opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

  natomiast kandydaci na studia w WSMED w roku akademickim 2024/25, są zobowiązani do uiszczenia następujących opłat:

  •  opłatę wpisową (630 PLN - wnoszona po przyjęciu kandydata na studia)
  •  opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

   Studenci mogą ubiegać się o stypendium. Jego wielkość nie jest uzależniona od trybu studiów.

  CZESNE ZA ROK 2024/2025 MOŻE ULEC ZMIANIE

  Opłaty za rok 2023/2024 dla studentów I roku

   

  KierunekCzesne za rokMiesięcznie
  (wrzesień–czerwiec)

  Kosmetologia I stopnia

  stacjonarna

  7600 zł - I rok

  7600 zł - II rok

  7600 zł - III rok

   

  1/10 kwoty

  Kosmetologia I stopnia

  niestacjonarna

  7600 zł - I rok

  7600 zł - II rok

  7600 zł - III rok

  1/10 kwoty

   

  Kosmetologia II stopnia
  niestacjonarna

  7600 zł - I rok

  7600 zł - II rok

  1/10 kwoty

  Fizjoterapia - jednolite 5-letnie stacjonarna

  7600 zł - I rok

  8600 zł - II rok

  9800 zł - III rok

  9900 zł - IV rok

  8700 zł - V rok

  1/10 kwoty

   

  Fizjoterapia - jednolite 5-letnie niestacjonarna

  7600 zł - I rok

  8600 zł - II rok

  9800 zł - III rok

  9900 zł - IV rok

  8700 zł - V rok

  1/10 kwoty

   

  Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne

  7500 zł - I rok

  8000 zł - II rok

  8000 zł - III rok

  1/10 kwoty

   

  Pielęgniarstwo pomostowe 2800 zł za semestr 1/5 kwoty

  Pielęgniarstwo I stopnia

  stacjonarne (6 semestrów)

  8000 zł - I rok

  8500 zł - II rok

  8500 zł - III rok

  1/10 kwoty

   

  Pielęgniarstwo I stopnia

  niestacjonarne (7 semestrów)

   

  8000 zł - I rok

  8500 zł - II rok

  8500 zł - III rok

  8400 zł - IV rok

   

   1/10 kwoty

  Pielęgniarstwo II stopnia

  niestacjonarne

   

  8000 zł - I rok

  8000 zł - II rok

  1/10 kwoty
   

   

  TERMINY WPŁAT CZESNEGO dla studentów I roku.
  Czesne opłaca się w 10 ratach miesięcznych według harmonogramu:
  I rata : do 14 października 2023 r.,
  II rata : do 30 października 2023 r.,
  III rata: do 05 listopada 2023 r.,
  IV rata : do 05 grudnia 2023 r.,
  V rata : do 05 stycznia 2024 r.,
  VI rata : do 05 lutego 2024 r.,
  VII rata : do 05 marca 2024 r.,
  VIII rata: do 05 kwietnia 2024 r.,
  IX rata: do 05 maja 2024 r.,
  X rata: do 05 czerwca 2024 r.
  Opłaty czesnego student może dokonać jednorazowo za rok akademicki lub w 2 ratach semestralnie.
  Terminy wpłat rat:
  1) 1 rata: do 14 października 2023 – przy jednorazowej rocznej wpłacie rabat – 5%
  2) 2 raty: 14/10/2023, 29/02/2024 – przy wpłacie semestralnej rabat – 3%
  W przypadku podpisania Oświadczenia o kształceniu po dniu 1 października 2022 r., czesne za I rok studiów jest płatne w terminie 14 dni od dnia podpisania Oświadczenia przez Studenta.

   

   

  Studia podyplomowe

  Wytyczne GCP - Monitorowanie i Koordynowanie Badań Klinicznych w praktyce

   

  Płatność za studia kandydaci będą zobowiązani uiścić na dedykowany rachunek Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, w ustalonym terminie. Kwota należna za studia podyplomowe może zostać uiszczona w 1 lub 2 ratach, zgodnie z opisem. RatyCzesne: 6900 zł - jedna rata 7400 zł (2 raty x 3700 zł) Absolwentom Wyższej Szkoły Medycznej oraz szkoleń Soft Communication przysługuje zniżka w wysokości 5%.

 • Regulamin opłat na rok 2023/2024

 • Regulamin studiów

 • Regulamin potwierdzenia efektów

Search

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam