Rekrutacja

 • Konkurs - Programy rozwojowe dla pielęgniarstwa

  Wyższa Szkoła Medyczna ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu, którego przedmiotem jest Program rozwojowy absolwenta kierunku pielęgniarstwo, zakładający stypendia motywacyjne wypłacane w czasie studiów (po I roku) w kwocie 800 zł miesięcznie na studiach I stopnia oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe.

 • RODO - klauzula informacyjna kandydaci

 • Regulamin potwierdzenia efektów

 • Regulamin studiów

 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

  Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

  (UWAGA. W przypadku problemów dotyczących z zalogowaniem się na stronę IRK prosimy o kontakt z numerem 085-7499457).

  Szanowni Państwo!
  Od dnia 15 kwietnia 2020 r. rusza rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej na kierunki:  Fizjoterapia – jednolite 5-letnie studia magisterskie (10 semestrów)
  Fizjoterapia – studia magisterskie 2-letnie, uzupełniające (4 semestry)
  Kosmetologia - studia licencjackie 3-letnie (6 semestrów)
  Kosmetologia - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia licencjackie stacjonarne 3-letnie (6 semestrów)
  Pielęgniarstwo - studia licencjackie niestacjonarne 3-letnie (7 semestrów)
  Pielęgniarstwo - studia pomostowe (2 lub 3 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Ratownictwo Medyczne - studia licencjackie 3,5-letnie (7 semestrów)


  Zapraszamy na stronę internetową WWW.wsmed.edu.pl do zapoznania się z ofertą WSMed

 • Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne

  Rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021 odbywa się w terminie:

  15.04.2020 r. - 31.08.2020 r. - rekrutacja podstawowa

  01.09.2020 r. - 30.09.2020 r. rekrutacja weryfikująco-uzupełniająca

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Liczba miejsc jest ograniczona.

  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest rejestracja on-line oraz złożenie następujących dokumentów:

  • rejestracja on-line i wypełnienie podania na stronie https://dziekanat-wsmed.pl, (zakładka Rekrutacja), wypełnione podanie należy wydrukować,
  • świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych,
  • zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie),
  • jedna podpisana fotografia o wymiarach 37x52 mm

  Powyższy komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie uczelni (skrzynka podawcza)lub przesłac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Przy składaniu dokumentów należy uiścić opłatę rekrutacyjną.

   

  Nauka w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku jest odpłatna.

   

 • Oferta kształcenia

  Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 kwietnia 2003 r. i wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych.

  Uczelnia nieustannie poszerza i dostosowuje zarówno kierunki, jak i programy studiów do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i Europie.

  W chwili obecnej ma w swojej ofercie:

  Studia II stopnia

  • Kosmetologia
  • Fizjoterapia
  • Pielęgniarstwo

  Absolwenci WSMED, którzy zdecydują się na studia II stopnia są zwolnieni z opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

   

  Studia I stopnia:

  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Pielęgniarstwo pomostowe (2 sem. lub 3 sem.)
  • Ratownictwo medyczne

  Jednolite 5-letnie studia magisterskie:

  • Fizjoterapia

   

  Studia podyplomowe:

  • Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna
  • Fizjoterapia i opieka geriatryczna
  • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
  • Kosmetologia stosowana
  • Kosmetologia w medycynie
  • Ziołolecznictwo
  • Podologia

   

  Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK).

   

  Regulamin potwierdzenia efektów uczenia.

 • Proces rekrutacji

  Rekrutacja elektroniczna krok po kroku

  Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

  1. Wypełnienie formularza w systemie IRK
    Formularz online wypełnia się na stronie https://www.dziekanat-wsmed.pl, wybierając Rekrutacja - Formularz online.
  2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
   Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie IRK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu. Dla większości studiów zastępuje to proces osobistego składania dokumentów w Uczelni na wstępnym etapie kwalifikacji.
  3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia
   W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym pod adresem https://www.dziekanat-wsmed.pl, katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór.
   Potwierdzenie rejestracji na studia
   Potwierdzenie rejestracji na studia polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla wszystkich studiów za wyjątkiem studiów trzeciego stopnia) oraz – w niektórych przypadkach – przesłania do Uczelni określonych dokumentów.
  4. Dokonanie wpisu na studia
   Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie stawić się z kompletem wymaganych dokumentów w jednostce prowadzącej wpisy na studia. Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją.

   

 • Opłaty na rok 2020/2021

  UWAGA !!!

  Uczelnia pobiera:

  • opłatę wpisową (500 PLN - wnoszona po przyjęciu kandydata na studia)
  • opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

   

  Studenci mogą ubiegać się o stypendium

  Jego wielkość nie jest uzależniona od trybu studiów.

   

  Absolwenci WSMED, którzy zdecydują się na studia II stopnia
  są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i wpisowej.

  KierunekOpłata rekrutacyjnaOpłata za
  semestr
  Miesięcznie
  (wrzesień–czerwiec)

  Kosmetologia I stopnia

  stacjonarna

  85 zł 3 300 zł 660 zł
  Kosmetologia I stopnia niestacjonarna 85 zł 3 300 zł 660 zł
  Kosmetologia II stopnia
  niestacjonarna

  85 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED

  3 400 zł - I rok
  3 400 zł - II rok
  680 zł - I rok
  680 zł - II rok
  Fizjoterapia
  II stopnia

  85 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED

  3 700 zł - I rok
  3 700 zł - II rok
  740 zł - I rok
  740 zł - II rok

  Fizjoterapia - jednolite 5-letnie stacjonarna

  85 zł 4 750 zł 950 zł

  Fizjoterapia - jednolite 5-letnie niestacjonarna

  85 zł 4 750 zł 950 zł
  Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne 85 zł 3 600 zł 720 zł
  Pielęgniarstwo pomostowe 85 zł 2 700 zł 540 zł

  Pielęgniarstwo I stopnia

  stacjonarne i niestacjonarne

  85 zł 3 600 zł 720 zł
  Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne

  85 zł
  0 zł dla absolwentów WSMED

  3 200 zł 640 zł

   

  Zasady wnoszenia opłat z tytułu czesnego (DOTYCZY TYLKO STUDENTÓW I ROKU)

  Czesne opłata się w 10 ratach miesięcznych według harmonogramu:
  I rata do 14.10.2020 VI rata do 05.02.2021
  II rata do 30.10.2020 VII rata do 05.03.2021
  III rata do 05.11.2020 VIII rata do 05.04.2021
  IV rata do 05.12.2020 IX rata do 05.05.2021
  V rata do 05.01.2021 X rata do 05.06.2021

  Opłaty czesnego może dokonać student jednorazowo lub w 2 ratach semestralnie:

  terminy wpłat rat:

  1 rata: do 14/10/2020 - przy jednorazowej wpłacie rocznej rabat 5%

  2 raty: 14/10/2020, 28/02/2021 - przy wpłacie semestralnej rabat 3%

  Osoby dokonujące opłat podczas rekrutacji (opłata rekrutacyjna) na studia, proszone są o wpłaty na rachunek bankowy numer:

  WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU
  Millennium Bank nr 57 1160 2202 0000 0003 5178 9290

  Natomiast osoby będące już studentami, proszone są o dokonywanie wpłat na indywidualne konto, które przypisane jest studentowi w wirtualnym dziekanacie. W tytule  przelewu prosimy o podanie numeru indeksu, kierunku, imienia i nazwiska studenta.

   

  Zasady wnoszenia opłat z tytułu czesnego (dotyczy wszystkich kierunków):

  raty miesięczne płatne do 05 dnia każdego miesiąca , według harmonogramu:
  I rata do 05.09.2020 VI rata do 05.02.2021
  II rata do 05.10.2020 VII rata do 05.03.2021
  III rata do 05.11.2020 VIII rata do 05.04.2021
  IV rata do 05.12.2020 IX rata do 05.05.2021
  V rata do 05.01.2021 X rata do 05.06.2021

   

  • 5% rabatu w przypadku opłacenia czesnego za cały rok z góry (opłata jednorazowa) w terminie do 05.09.2020 r.
  • 3% rabatu w przypadku opłacenia czesnego za cały semestr z góry (I rata płatna do 05.09.2020 roku, II rata płatna do 28.02.2021 r.)

   

  Studia podyplomowe

  Wytyczne GCP - Monitorowanie i Koordynowanie Badań Klinicznych w praktyce

  Płatność za studia kandydaci będą zobowiązani uiścić na dedykowany rachunek Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, w ustalonym terminie. Kwota należna za studia podyplomowe może zostać uiszczona w 1 lub 2 ratach, zgodnie z opisem. RatyCzesne: 6900 zł - jedna rata 7400 zł (2 raty x 3700 zł) Absolwentom Wyższej Szkoły Medycznej oraz szkoleń Soft Communication przysługuje zniżka w wysokości 5%.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności