fbpx

Rekrutacja

 • Oferta kształcenia

  • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 kwietnia 2003 r. i wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych.

  Uczelnia nieustannie poszerza i dostosowuje zarówno kierunki, jak i programy studiów do potrzeb rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i Europie.

  W chwili obecnej ma w swojej ofercie:

  Studia II stopnia

  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo

  Absolwenci WSMED, którzy zdecydują się na studia II stopnia są zwolnieni z opłaty wpisowej i rekrutacyjnej.

   

  Studia I stopnia:

  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Pielęgniarstwo pomostowe (2 sem. lub 3 sem.)

  Poziom AB- Absolwenci 5-letnich liceów medycznych- 2 semestry
  Poziom C - Absolwenci 2-letnich szkół medycznych zawodowych- 3 semestry
  Poziom D - Absolwenci 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych- 2 semestry

  • Ratownictwo medyczne

  Jednolite 5-letnie studia magisterskie:

  • Fizjoterapia

   

  Studia podyplomowe:

  • Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna
  • Fizjoterapia i opieka geriatryczna
  • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
  • Kosmetologia stosowana
  • Kosmetologia w medycynie
  • Ziołolecznictwo
  • Podologia

   

  Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

   

  Regulamin potwierdzenia efektów uczenia.

 • Proces rekrutacji

  Rekrutacja elektroniczna krok po kroku

  Kandydaci przystępujący do rekrutacji na studia dokonują kolejno następujących czynności:

  1. Wypełnienie formularza w systemie IRK
    Formularz online wypełnia się na stronie  https://wsmed.edu.pl zakładka Rekrutacja- Internetowa Rekrutacja Kandydatów - IRK (podanie).
  2. Wprowadzenie danych niezbędnych w postępowaniu kwalifikacyjnym
   Kandydat wypełnia znajdujący się w koncie IRK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o posiadanym wykształceniu.
  3. Dokonanie rejestracji na wybrane studia
   W celu dokonania elektronicznej rejestracji na studia kandydat wybiera w dostępnym  katalogu interesujące go studia, na które prowadzony jest aktualnie nabór.
   Potwierdzenie rejestracji na studia
   Potwierdzenie rejestracji na studia polega na wniesieniu opłaty rekrutacyjnej (dla wszystkich studiów za wyjątkiem studiów trzeciego stopnia) oraz dostarczenie do Uczelni wypełnionego kwestionariusza i wymaganych dokumentów.
  4. Dokonanie wpisu na studia
   Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest w wyznaczonym do tego terminie dostarczyć zaświadczenie lekarskie i potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.

   

 • Warunki przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne

  Rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022 odbywa się w terminie:

  01.03.2022 r. - 31.08.2022 r. - rekrutacja podstawowa

  01.09.2022 r. - 30.09.2022 r. rekrutacja weryfikująco-uzupełniająca

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Liczba miejsc jest ograniczona.

  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest rejestracja on-line oraz złożenie następujących dokumentów:

  • rejestracja on-line i wypełnienie podania na stronie www.wsmed.pl, zakładka Rekrutacja, wypełnione podanie należy wydrukować,
  • świadectwo dojrzałości w oryginale (lub odpis świadectwa wydany przez szkołę lub na czas egzaminów odpis potwierdzony notarialnie). W przypadku odpisów potwierdzonych notarialnie istnieje obowiązek dostarczenia oryginału w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych,
  • zaświadczenie lekarskie - od lekarza medycyny pracy (na prośbę kandydata wydawane jest skierowanie),
  • jedna podpisana fotografia o wymiarach 37x52 mm

  Powyższy komplet dokumentów należy złożyć w dziekanacie uczelni (skrzynka podawcza) lub przesłac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Przy składaniu dokumentów należy uiścić opłatę rekrutacyjną.

   

  Nauka w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku jest odpłatna.

   

 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK)

  Podanie do wypełnienia (IRK)

  (UWAGA. W przypadku problemów dotyczących z zalogowaniem się na stronę IRK prosimy o kontakt z numerem 085-7499457).

  Szanowni Państwo!
  Od dnia 01.03.2022 r. rusza rekrutacja w Wyższej Szkole Medycznej na kierunki:  Fizjoterapia – jednolite 5-letnie studia magisterskie (10 semestrów)
  Kosmetologia - studia licencjackie 3-letnie (6 semestrów)
  Kosmetologia - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia licencjackie stacjonarne 3-letnie (6 semestrów)
  Pielęgniarstwo - studia licencjackie niestacjonarne 3,5-letnie (7 semestrów)
  Pielęgniarstwo - studia pomostowe (2 lub 3 semestry)
  Pielęgniarstwo - studia magisterskie 2-letnie (4 semestry)
  Ratownictwo Medyczne - studia licencjackie 3-letnie (6 semestrów)


  Szczegółowe informacje na temat kierunków znajdują się na stronie www.wsmed.pl w zakładce Kierunki.

 • RODO - klauzula informacyjna kandydaci

 • Opłaty na rok 2022/2023

   

  UWAGA !!!

  Uczelnia pobiera:

  • opłatę wpisową (550 PLN - wnoszona po przyjęciu kandydata na studia)
  • opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

   

  Opłaty za usługi edukacyjne na rok akademicki 2022/2023 mogą ulec zmianie o wskaźnik inflacji. 

  Studenci mogą ubiegać się o stypendium

  Jego wielkość nie jest uzależniona od trybu studiów.

   

  Absolwenci WSMED, którzy zdecydują się na studia II stopnia
  są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej i wpisowej.

  KierunekCzesne za rokMiesięcznie
  (wrzesień–czerwiec)

  Kosmetologia I stopnia

  stacjonarna

  6300 zł - I rok

  6300 zł - II rok

  6300 zł - III rok

   

  1/10 kwoty

  Kosmetologia I stopnia

  niestacjonarna

  6300 zł - I rok

  6300 zł - II rok

  6300 zł - III rok

  1/10 kwoty

   

  Kosmetologia II stopnia
  niestacjonarna

  6300 zł - I rok

  6300 zł - II rok

  1/10 kwoty

  Fizjoterapia - jednolite 5-letnie stacjonarna

  6800 zł - I rok

  7700 zł - II rok

  8800 zł - III rok

  8900 zł - IV rok

  7800 zł - V rok

  1/10 kwoty

   

  Fizjoterapia - jednolite 5-letnie niestacjonarna

  6800 zł - I rok

  7700 zł - II rok

  8800 zł - III rok

  8900 zł - IV rok

  7800 zł - V rok

  1/10 kwoty

   

  Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne

  6500 zł - I rok

  7500 zł - II rok

  7600 zł - III rok

  1/10 kwoty

   

  Pielęgniarstwo pomostowe 2800 zł za semestr 1/5 kwoty

  Pielęgniarstwo I stopnia

  stacjonarne (6 semestrów)

  7200 zł - I rok

  7800 zł - II rok

  7800 zł - III rok

  1/10 kwoty

   

  Pielęgniarstwo I stopnia

  niestacjonarne (7 semestrów)

   

  7200 zł - I rok

  7800 zł - II rok

  7800 zł - III rok

  3900 zł - IV rok

   

   1/10 kwoty

  Pielęgniarstwo II stopnia

  niestacjonarne

   

  6700 zł - I rok

  6900 zł - II rok

  1/10 kwoty
   

   

  Zasady wnoszenia opłat z tytułu czesnego (DOTYCZY TYLKO STUDENTÓW I ROKU)

  Czesne opłata się w 10 ratach miesięcznych według harmonogramu:
  I rata do 14.10.2021 VI rata do 05.02.2022
  II rata do 30.10.2021 VII rata do 05.03.2022
  III rata do 05.11.2021 VIII rata do 05.04.2022
  IV rata do 05.12.2021 IX rata do 05.05.2022
  V rata do 05.01.2022 X rata do 05.06.2022

  Opłaty czesnego może dokonać student jednorazowo lub w 2 ratach semestralnie:

  terminy wpłat rat:

  1 rata: do 14/10/2021 - przy jednorazowej wpłacie rocznej rabat 5%

  2 raty: 14/10/2021, 28/02/2022 - przy wpłacie semestralnej rabat 3%

  Osoby dokonujące opłat podczas rekrutacji (opłata rekrutacyjna) na studia, proszone są o wpłaty na rachunek bankowy numer:

  WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU
  Millennium Bank nr 57 1160 2202 0000 0003 5178 9290

  Natomiast osoby będące już studentami, proszone są o dokonywanie wpłat na indywidualne konto, które przypisane jest studentowi w wirtualnym dziekanacie. W tytule  przelewu prosimy o podanie numeru indeksu, kierunku, imienia i nazwiska studenta.

   

  Zasady wnoszenia opłat z tytułu czesnego (dotyczy wszystkich kierunków):

  raty miesięczne płatne do 05 dnia każdego miesiąca , według harmonogramu:
  I rata do 05.09.2021 VI rata do 05.02.2022
  II rata do 05.10.2021 VII rata do 05.03.2022
  III rata do 05.11.2021 VIII rata do 05.04.2022
  IV rata do 05.12.2021 IX rata do 05.05.2022
  V rata do 05.01.2022 X rata do 05.06.2022

   

  • 5% rabatu w przypadku opłacenia czesnego za cały rok z góry (opłata jednorazowa) w terminie do 05.09.2021 r.
  • 3% rabatu w przypadku opłacenia czesnego za cały semestr z góry (I rata płatna do 05.09.2021 roku, II rata płatna do 28.02.2022 r.)

   

   

  Studia podyplomowe

  Wytyczne GCP - Monitorowanie i Koordynowanie Badań Klinicznych w praktyce

   

  Płatność za studia kandydaci będą zobowiązani uiścić na dedykowany rachunek Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, w ustalonym terminie. Kwota należna za studia podyplomowe może zostać uiszczona w 1 lub 2 ratach, zgodnie z opisem. RatyCzesne: 6900 zł - jedna rata 7400 zł (2 raty x 3700 zł) Absolwentom Wyższej Szkoły Medycznej oraz szkoleń Soft Communication przysługuje zniżka w wysokości 5%.

 • Regulamin studiów

 • Regulamin potwierdzenia efektów

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności