fbpx

Kierunki

Ratownictwo medyczne

 • Karta opisu

  Nazwa studiów:  Ratownictwo medyczne

  Uzyskiwany stopień naukowy: LICENCJAT

  Uzyskiwany zawód: Ratownik medyczny

  Krótki opis: Absolwent RATOWNICTWA MEDYCZNEGO jest przygotowany do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego: szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego a także w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. Potrafi wykonywać wszystkie czynności ratunkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. Nr 4, 2006, poz. 32 i 33 z póżn. zm.).

   

  Od roku akademickiego 2017/2018 studia na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 3,5 roku (7 semestrów), przy czym semestr 7 jest czasem przeznaczonym na realizację sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ukończenie studiów pozwala na kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia, a także zgodnie z art. 10 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r (Dz.U. 2016 poz. 1868) uprawnia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

  Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): Niestacjonarny

  Czas trwania: 3  lata (6 semestrów) licencjat

  Odpłatność:

  aktualne informacje w dziale REKRUTACJA-OPŁATY

  KOSZT STUDIÓW = CZESNE - WARTOŚĆ OTRZYMYWANEGO STYPENDIUM

   

  Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

  Kontakt: mgr Barbara Kulik

  tel. 85 7499450, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

 • Ogłoszenia

  OPŁATY ZA CZESNE

  Opłaty za czesne należy wpłacać na indywidulane konto studenta widoczne w aplikacji Wirtualny dziekanat

  www.dziekanat-wsmed.pl

   

  OPŁATY ZA LEGITYMACJE, RÓŻNICE PROGRAMOWE, POWTARZANIE PRZEDMIOTU, ODSETKI OD CZESNEGO, INNE

  Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł oraz inne usługi edukacyjne w wysokości określonej w Regulaminie Opłat należy wpłacać na konto 57 1160 2202 0000 0003 5178 9290

  tytułem: imię, nazwisko, nr albumu, kierunek i rok studiów -np.legitymacja.

   

  Ratownictwo specjalistyczne

  film ...

   

  UWAGA STUDENCI jak korzystać z "wirtualnego dziekanatu"

  instrukcja ...

   

  Psycholog (studenci niepełnosprawni):

  Kontakt pod numerem 605-229-077

   

  Studenci Ratownictwa rok II i III - obowiązkowe szkolenie

  Szkolenie E-learningowe z zakresu Ostrych Zespołów Wieńcowych.
  Proszę wszystkich studentów 2 i 3 roku ratownictwa o zaliczenie kursu i okazanie certyfikatu.

  http://www.ratuj.edu.pl/aktualnosc/40

  dr n.med Krzysztof Tyburczy

   

  Lektury - Ratownictwo Medyczne

  Zachęcam do zapoznania się z poniższymi lekturami

  dane do kontaktu:

  Krzysztof Tyburczy
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 501-491-584

  dr n.med Krzysztof Tyburczy

   

 • Kadra i opiekunowie roku

  Kierownik dr n. med. Krzysztof Tyburczy

   

  Ratownictwo medyczne – studia niestacjonarne

  I rok – dr Krzysztof Tyburczy

  II rok – dr Krzysztof Tyburczy

   

   Koordynator praktyk

  mgr Joanna Czajkowska

   

 • Program studiów

  Standard kształcenia do wykonywania zawodu ratownik medycznny

   Program studiów w roku akademickim

 • Sylabusy

 • Filmy

  aaa

   

   

 • Tytuły prac obronionych na uczelni w latach 2006-2019

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności