fbpx

Kierunki

Ratownictwo medyczne

 • Karta opisu

  Nazwa studiów:  Ratownictwo medyczne

  Uzyskiwany stopień naukowy: LICENCJAT

  Uzyskiwany zawód: Ratownik medyczny

  Krótki opis: Absolwent RATOWNICTWA MEDYCZNEGO jest przygotowany do pracy w jednostkach ratownictwa medycznego: szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego a także w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. Potrafi wykonywać wszystkie czynności ratunkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. Nr 4, 2006, poz. 32 i 33 z póżn. zm.).

   

  Od roku akademickiego 2017/2018 studia na kierunku Ratownictwo Medyczne trwają 3,5 roku (7 semestrów), przy czym semestr 7 jest czasem przeznaczonym na realizację sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ukończenie studiów pozwala na kontynuację kształcenia na wybranym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia, a także zgodnie z art. 10 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r (Dz.U. 2016 poz. 1868) uprawnia do złożenia Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

  Tryb (stacjonarne/niestacjonarne): Niestacjonarny

  Czas trwania: 3  lata (6 semestrów) licencjat

  Odpłatność:

  aktualne informacje w dziale REKRUTACJA-OPŁATY

  KOSZT STUDIÓW = CZESNE - WARTOŚĆ OTRZYMYWANEGO STYPENDIUM

   

  Warunki przyjęcia: Kolejność zgłoszeń

  Kontakt: mgr Agnieszka Mironiuk

  tel. 85 7499450, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

   

 • Ogłoszenia

  OPŁATY ZA CZESNE

  Opłaty za czesne należy wpłacać na indywidulane konto studenta widoczne w aplikacji Wirtualny dziekanat

  www.dziekanat-wsmed.pl

   

  OPŁATY ZA LEGITYMACJE, RÓŻNICE PROGRAMOWE, POWTARZANIE PRZEDMIOTU, ODSETKI OD CZESNEGO, INNE

  Opłatę za legitymację w wysokości 22 zł oraz inne usługi edukacyjne w wysokości określonej w Regulaminie Opłat należy wpłacać na konto 57 1160 2202 0000 0003 5178 9290

  tytułem: imię, nazwisko, nr albumu, kierunek i rok studiów -np.legitymacja.

   

  Ratownictwo specjalistyczne

  film ...

   

  UWAGA STUDENCI jak korzystać z "wirtualnego dziekanatu"

  instrukcja ...

   

  Psycholog (studenci niepełnosprawni):

  Kontakt pod numerem 605-229-077

   

  Studenci Ratownictwa rok II i III - obowiązkowe szkolenie

  Szkolenie E-learningowe z zakresu Ostrych Zespołów Wieńcowych.
  Proszę wszystkich studentów 2 i 3 roku ratownictwa o zaliczenie kursu i okazanie certyfikatu.

  http://www.ratuj.edu.pl/aktualnosc/40

  dr n.med Krzysztof Tyburczy

   

  Lektury - Ratownictwo Medyczne

  Zachęcam do zapoznania się z poniższymi lekturami

  dane do kontaktu:

  Krzysztof Tyburczy
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 501-491-584

  dr n.med Krzysztof Tyburczy

   

 • Kadra i opiekunowie roku

  Kierownik dr n. med. Krzysztof Tyburczy

  prof. dr hab. Janusz Myśliwiec

  prof. dr hab. Zbigniew Puchalski

  dr n. med. Tomasz Musiuk

  dr n. med. Jarosław Szymczuk

  dr n. med. Małgorzata Wojtkowska

  lek. med. Ewa Czerech

  lek. med. Krzysztof Gorbacz

  lek. med. Waldemar Kwieciński

  mgr inż. Robert Ostrowski

  instr. Marcin Rusiłowicz

  Ratownictwo medyczne – studia niestacjonarne

  I rok – dr Krzysztof Tyburczy

  II rok – dr Krzysztof Tyburczy

  III rok – dr Krzysztof Tyburczy

 • Program studiów

  Standard kształcenia do wykonywania zawodu ratownik medycznny

   Program studiów w roku akademickim

 • Sylabusy

 • Filmy

  aaa

   

   

 • Tytuły prac obronionych na uczelni w latach 2006-2019

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności