Pan Stanisław Marciniak niedawno skończył 80 lat. A dziś odebrał dyplom ukończenia studiów licencjackich z fizjoterapii w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Prawdopodobnie jest jednym z najstarszych studentów w Polsce.

Pan Stanisław bez żadnej taryfy ulgowej zaliczył pełny, trzyletni  program studiów zaocznych. Dyplom odebrał podczas posiedzenia senatu uczelni z rąk jej rektora prof. Lecha Chyczewskiego oraz kanclerza Mikołaja Tomulewicza (obaj są młodsi od studenta).

- Pan Stanisław to świetny przykład do naśladowania. Pokazuje, że wiek to żadna bariera, by się rozwijać czy spełniać marzenia. Pokazuje, że nie warto siedzieć w domu i gnuśnieć, a warto się doskonalić – powiedział podczas uroczystości  rektor WSMED prof. Chyczewski (lat 72). Sam student był bardzo wzruszony uroczystością i zdołał tylko powiedzieć "dziękuję".

Pan Stanisław to postać bardzo barwna. Jest bioenergoterapeutą i pomaga ludziom od wielu lat. Choć w młodości studiował ekonometrię w SGH, to nowe studia potrzebne mu były by uporządkować posiadaną już wiedzę, ale też wzbogacić ją o nowe elementy. Prawdopodobnie to nie koniec nauki u najstarszego studenta. Rozważa ukończenie jeszcze studiów magisterskich.

Wiele wskazuje na to, że Pan Stanisław to najstarszy student w Białymstoku i jeden z najstarszych w Polsce.

SM1
SM2
SM3
SM4
SM5