Miasto Białystok rozpoczyna realizację programu mającego na celu pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego osobom niepełnosprawnym.

Miasto Białystok realizuje program "Aktywny samorząd" - moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

szczegóły programu