W dniach 19-20 maja w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku w ramach programu „Zaproszony profesor” przebywała profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Wydziału Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej z partnerskiej Uczelni z Krasnojarska Państwowego Uniwersytetu im. V.P. Astafieva Ludmiła Klimacka.

Podczas wizyty odbyły się wykłady ze „Zdrowia publicznego”. Szczególne miejsce w prezentowanej informacji poświęcono problemom racjonalnego odżywiania i stanu odżywiania różnych grup ludzi oraz medycznym aspektom zachowań zdrowotnych młodzieży.
Profesor L. Klimacka opowiedziała studentom o Krasnojarsku i 10 latach współpracy między naszymi Uczelniami, przekazała pozdrowienia od rektora Uniwersytetu z Syberii, profesora V. Kowalewskiego.
Podczas spotkania z Władzami Uczelni omówiono perspektywy realizacji wspólnych tematów naukowych i możliwości mobilności akademickiej. Uzgodniono tekst wspólnego artykułu naukowego przekazanego do druku  w czasopsśmie „Health Problems of Civilization”.