Dnia 24 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, którą sygnowali Rektorzy prof. dr hab. Lech Chyczewski i ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

WA00000
WA0003
WA0007