Uprzejmie prosimy studentów niepełnosprawnych o zgłoszenie tej informacji do dziekanatu,
ponieważ liczba studentów niepełnosprawnych wpływa na wysokość dotacji ,otrzymywanej
z MEiN na rzecz niepełnosprawnych.