W związku z trwającą pandemią COVID-19 studenci odbywający praktykę zawodową w jednostkach służby zdrowia mają możliwość wykonania testów w kierunku SARS-COV-2 w Laboratorium Medycznym MEDREX.

 https://www.medrex.pl/